Σήμερα είναι: Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018
greek english turkish
BABY SHOP MELIA JOY

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Έρχονται προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης και τη ΔΕΥΑ Ορεστιάδος.
Έρχονται προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης και τη ΔΕΥΑ Ορεστιάδος.

256 προσλήψεις στις ΔΕΥΑ - Δείτε πόσες θέσεις αναλογούν στους δήμους του Έβρου

19-05-2017

Έρχονται προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης και τη ΔΕΥΑ Ορεστιάδος.

Πιο συγκεκριμένα το "πράσινο φως" για τη πρόσληψη 256 εποχικών υπαλλήλων έδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Με απόφαση του Πάνου Σκουρλέτη εγκρίνεται η σύναψη διακοσίων πενήντα έξι (256) συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙ∆, για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) µήνες.

Για την περιοχή του Έβρου οι θέσεις εργασίας κατανέμονται ως εξής: 

ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης: 3 θέσεις 

ΔΕΥΑ Ορεστιάδας: 8 θέσεις

Δείτε την κατανομή των θέσεων στον παρακάτω πίνακα: 


Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει.