Σήμερα είναι: Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018
greek english turkish
AL FARO ZERO JOY

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Αλεξανδρούπολη: πότε διακόπτεται η καταβολή του ΚΕΑ

Αλεξανδρούπολη: πότε διακόπτεται η καταβολή του ΚΕΑ

14-09-2018

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης ενημερώνει τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) ότι από 1  Νοεμβρίου 2018  θα διακόπτεται το ΚΕΑ στις εξής περιπτώσεις:

  • Εάν τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού έως 45 ετών δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
  • Εάν τα ανήλικα μέλη του νοικοκυριού δε φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Προκειμένου οι δικαιούχοι να εξακολουθούν να λαμβάνουν το ΚΕΑ, θα πρέπει:

  • Όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού έως 45 ετών, που δεν έχουναπολυτήριο Δημοτικού να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απόκτησής του. Πληροφορίες: Σοφία Καραβασίλη, τηλ 2551026559 Παιδαγωγός Παραρτήματος Κέντρου Κοινότητας Αλεξανδρούπολης.
  • Όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού έως 45 ετών, που έχουν απολυτήριο Δημοτικού και δεν έχουν απολυτήριο Γυμνασίου, να εγγραφούν  :
    • είτε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας  Αλεξανδρούπολης (ΣΔΕ). Πληροφορίες: 5-8 το απόγευμα στο κτίριο του 4ου Γυμνασίου, Αυτοκράτειρας Θεοδώρας,  τηλ 2551089804
    • είτε στο Εσπερινό Γυμνάσιο,  14ης Μαΐου 110, τηλ-2551082080

Όλα τα ανήλικα μέλη του νοικοκυριού γεννημένα από το 2013 και μετά να εγγραφούν στην αντίστοιχη βαθμίδα εκπαίδευσης και να παρουσιάζουν τακτική φοίτηση καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Πληροφορίες: Σοφία Καραβασίλη, τηλ 2551026559 Παιδαγωγός Παραρτήματος Κέντρου Κοινότητας Αλεξανδρούπολης,

Οι δικαιούχοι ΚΕΑ που είναι απόφοιτοι τουλάχιστον  απολυτήριου τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα ενημερωθούν για την προσκόμιση του σχετικού δικαιολογητικού στο προσεχές μέλλον.

Οι  εμπλεκόμενους φορείς Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να διευκολύνουν τους συμπολίτες μας, να αξιοποιήσουν κάθε υπάρχουσα και επιπλέον δυνατότητα για την απρόσκοπτη πρόσβαση των συμπολιτών μας στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις:

Κέντρο Κοινότητας : 2551053043