Σήμερα είναι: Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019
greek english turkish
KOYKORAVAS ZUKERO TIMI MIKRO

Κάτι τρέχει στον Έβρο

«Ανοιχτές» θέσεις εργασίας σε Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο & Σαμοθράκη

«Ανοιχτές» θέσεις εργασίας σε Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο & Σαμοθράκη

11-07-2018

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 8Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 19/20-6-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Για τον νομό Έβρου προβλέπονται 5 θέσεις συνολικά στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου σε Διδυμότειχο, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.

 

Για τον νομό Έβρου ανακοινώθηκαν θέσεις εργασίας ως εξής:

  • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦ/ΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1 θέση στον φορέα: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ (Βυζαντινά και Μεσαιωνικά Μνημεία Διδυμοτείχου)

 

  • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦ/ΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 2 θέσεις  στον φορέα: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ (Μουσείο και Χώροι Αλεξανδρούπολης)

 

  • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦ/ΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦ/ΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1 θέση στον φορέα: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ (Μουσείο και Χώροι Αλεξανδρούπολης)

 

  • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦ/ΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦ/ΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1 θέση στον φορέα: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ (Μουσείο και Χώρος Σαμοθράκης)
          
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής (Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 24 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και την 27η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 8Κ/2018 Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510