Σήμερα είναι: Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018
greek english turkish
AL FARO TIMI MIKRO SUGAR

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Διπλή συνεδρίαση την Τετάρτη για το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Διπλή συνεδρίαση την Τετάρτη για το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

14-11-2017

Δύο φορές θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης την ερχόμενη Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017. Πρόκειται για μία τακτική συνεδρίαση (31η), με 29 θέματα στην ημερήσια διάταξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18:30 και μία ειδική συνεδρίαση με δύο θέματα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19:30.

Τακτική Συνεδρίαση 

1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις

2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε και ορισμός εκπροσώπου στη κοινή επιτροπή παρακολούθησης σχετικά με τις «Υποστηρικτικές Ενέργειας Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης - Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία»(Εισηγ. κ. Μάκρας Απ.)

3. Έγκριση Υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με την 4 η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης για την Παραχώρηση χρήσης Τμήματος του κτιρίου του Β΄ ΚΑΠΗ για τη λειτουργία ΤΟΜΥ και εργασίες αναδιαρρυθμίσεων με την 4 η Υειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

4. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, για τμήματα της προμήθειας τροφίμων για τα έτη 2018 και 2019 (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

5. Τροποποίηση της αριθ. 434/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου "Αναπροσαρμογή τέλους χρήσης χώρου κατά τη διάρκεια της πανήγυρης της Δημοτικής Ενότητας Φερών" (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

6. Πληρωμή ΕΝΦΙΑ παρελθόντων ετών και προστίμων αυτών στη Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

7. Δυνητικό ανταποδοτικό τέλος χρήσης δημοτικών ποτιστρών (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

8. Έγκριση δαπανών στο πλαίσιο των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν από το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών για την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών στις 25/11/17. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

9. Έγκριση δαπανών Δημοσίων Σχέσεων(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

10. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης έκτασης 835,68 τ.μ., η οποία αποτελεί τμήμα του αριθ. 2 τεμαχίου του αγροκτήματος Ιτέας, στο Δήμο Σουφλίου (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

11. Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου στην Άνω πλατεία Φερών , για εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιγνίων, κατά την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, στη Δημοτική Ενότητα Φερών(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

12. Ακύρωση της αριθ. 494/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Οικονομική ενίσχυση ενδεούς δημότη Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

13. Οικονομική ενίσχυση ενδεούς Δημότη Αλεξανδρούπολης(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

14. Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Αναθεώρησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Απαλού (Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)

15. Έγκριση Τεχνικού προγράμματος 2018 (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

16. Έγκριση 5 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού - του υποέργου 1 «Αποχέτευση Φερών (αναθεώρηση οριστικής μελέτης 1984)» του έργου « Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών» Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

17. Εξέταση της ένστασης της Αναδόχου Κοινοπραξίας κατά των παρατηρήσεων του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη» και Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)|

18. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή βάσης & μεταφορά αιθουσών στο 2 ο ΕΠΑΛ » (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

19. Ανακοίνωση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας των Υλικών για το έργο: «Κατασκευή δεξαμενής Αισύμης για κτηνοτροφία» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

20. Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «Συντήρηση Δημαρχιακού Κτιρίου Φερών». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

21. Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης κεντρικής εισόδου Λουτρού» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

22. Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Υποδομών για ΣΜΑ Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

23. Ίδρυση Λυκειακής τάξης (Α΄τάξη) στο Μουσικό Σχολείο (Εισηγ. Γερακόπουλος Χ.)

24. Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)

25. Συμπλήρωση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

26. Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

27. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημ. Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Αθήνα στις 4 έως 10 Οκτωβρίου 2017 (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

28. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημ. Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στο Σιντελφίνγκεν της Γερμανίας στις 9 έως 12 Νοεμβρίου 2017(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

29. Εκλογή μελών της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή για θέματα που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές υπαλλήλων του Δήμου σε πειθαρχικά θέματα αυτών (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ειδική συνεδρίαση

1α)Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 και
β)Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Οικονομικού Έτους 2018, του
Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

σαν σημερα


IREPAIR GENIKO
ΛΟΥΚΟΥΛΟΣ

Ο καιρός στον Έβρο


Ο καιρός στον Έβρο

photo της εβδομαδας


Στο Σουφλί, στο μοναδικό Μουσείο Μετάξης.
Στο Σουφλί, στο μοναδικό Μουσείο Μετάξης.