Σήμερα είναι: Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018
greek english turkish
ζωοτεχνικη ΙΚΤΕΟ TIMI MIKRO

Κάτι τρέχει στην Ελλάδα

Νέο πρόγραμμα αναμένεται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που θα αφορά νέες και νέους ηλικίας 25 έως 29 ετών
Νέο πρόγραμμα αναμένεται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που θα αφορά νέες και νέους ηλικίας 25 έως 29 ετών

Έρχεται νέο πρόγραμμα από τον ΟΑΕΔ για 6.000 ανέργους

16-03-2017

Νέο πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που θα αφορά 6.000 ανέργους και θα έχει διάρκεια τετράμηνης απασχόλησης.

Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε νέες και νέους ηλικίας 25-29 ετών και θα αφορά απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, καθώς και πτυχιούχων αντίστοιχων ισότιμων τίτλων από τον  ΔΟΑΤΑΠ.

Οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Οι νέοι 25-29 ετών θα πρέπει απαραίτητα να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν ατομικό σχέδιο δράσης.

Καθημερινά ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει στους ωφελούμενους 21 ευρώ ημερήσια αποζημίωση.