Σήμερα είναι: Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019
greek english turkish
ΙΚΤΕΟ BABY SHOP BLD

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης τα έτη 2009, 2010 & 2011

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης τα έτη 2009, 2010 & 2011

16-05-2018

Τo Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης διεξήγαγε με ιδίους πόρους Μελέτη Απορρόφησης των Αποφοίτων του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009, 2010 & 2011.

Στόχος της έρευνας είναι η αποτύπωση της επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Δ.Π.Θ. έξι έως οχτώ χρόνια μετά την αποφοίτησή τους.

Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο για τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης των αποφοίτων αλλά και την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδρύματος. Τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής:

Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση έως την εύρεση της πρώτης
απασχόλησης ανά Τμήμα

Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση (μέση τιμή & τυπική απόκλιση)

Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών

Επίπεδο ικανοποίησης από τη φοίτηση στο Δ.Π.Θ. 

Παρακάτω, γίνεται περιγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας για το σύνολο των αποφοίτων του Δ.Π.Θ. και στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτικότερη περιγραφή για κάθε ένα από τα δεκαοχτώ Τμήματα του Πανεπιστημίου.

Δείτε τα αποτελέσματα της μελέτης εδώ:career.duth.gr.