Σήμερα είναι: Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019
greek english turkish
AL FARO TIMI MIKRO BABY SHOP

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Μουσικό Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης: Μέχρι και τις 31 Μαΐου οι εγγραφές

Μουσικό Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης: Μέχρι και τις 31 Μαΐου οι εγγραφές

14-05-2018

Μέχρι και τις 31 του Μαϊου έχουν περιθώριο οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την Ά τάξη του Μουσικού Γυμνασίου της Αλεξανδρούπολης.

Οι γονείς - κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών τoυ Μουσικού Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης μαζί με την αίτηση στο Μουσικό Γυμνάσιο οφείλουν να προσκομίσουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί τις εργάσιμες ήμερες από 20 έως 25 Ιούνιου 2018 και θα ξεκινήσει ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία την Τετάρτη 20 Ιούνιου 2018 και ώρα 10.00 με τη γραπτή εξέταση των υποψηφίων [ακρόαση ηχητικού δίσκου (cd)].

Μετά την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης η διαδικασία εισαγωγής θα συνεχίσει την ίδια ημέρα με την εξέταση των υποψηφίων από την αρμοδία επιτροπή. Αναλόγως του αριθμού των αιτήσεων η διαδικασία της εξέτασης των υποψηφίων από την αρμοδία επιτροπή δύναται να διαρκέσει έως τη Δευτέρα 25 Ιούνιου 2018.

Στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικού, ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής για το σχολικό έτος 2018-2019 θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές οι οποίες θα οριστούν από τον Περιφερειακό Δ/ντη Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και θα πραγματοποιηθεί την 20 Ιουνίου 2018.

Αναλυτικά το περιεχόμενο της εγκυκλίου θα το βρείτε εδώ

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την αίτηση ηλεκτρονικά από εδω και

Αφού εκτυπώσετε και συμπληρώσετε την αίτηση μπορείτε

Να την καταθέσετε αυτοπροσώπως στο Σχολείο ή
Να την στείλετε υπογεγραμμένη με FAX στο 2551026448