Σήμερα είναι: Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019
greek english turkish
ΙΚΤΕΟ AL FARO TIMI MIKRO

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Ορεστιάδα: Θέσεις εργασίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Ορεστιάδα: Θέσεις εργασίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

23-02-2018

Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο "Conservation and sustainable capitalization of biodiversity in forested areas – BIOPROSPECT", η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 27 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:30.

(ΘΕΣΗ 1): Έως μία (1) πρόταση ΠΕ Δασολογίας ή Γεωλογίας (Έδρα απασχόλησης Ορεστιάδα)

Αντικείμενο Απασχόλησης: Χωρική εκτίμηση υπηρεσιών δασικών οικοσυστημάτων με χρήση τεχνικών τηλεπισκόπησης και Γ.Σ.Π. και ειδικότερα στη συλλογή-ψηφιοποίηση δεδομένων καθώς και τη δημιουργία θεματικών χαρτών που αφορούν τις ρυθμιστικές υπηρεσίες (regulative services) δασικών οικοσυστημάτων σε σχέση με τους υδατικούς πόρους.

(ΘΕΣΗ 2): Έως μία (1) πρόταση ΠΕ Δασολογίας (Έδρα απασχόλησης Ορεστιάδα)

Αντικείμενο απασχόλησης: Χωρική εκτίμηση υπηρεσιών δασικών οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητας με χρήση τεχνικών τηλεπισκόπησης και επιτόπιων επαληθεύσεων και ειδικότερα στη φωτοερμηνεία και αποτύπωση εκτάσεων, επεξεργασία/ανάλυση δορυφορικών εικόνων, ανάλυση/εκτίμηση επίδρασης διαχειριστικών παρεμβάσεων στις υπηρεσίες των δασικών οικοσυστημάτων.

(ΘΕΣΗ 3): Έως μία (1) πρόταση ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Αντικείμενο απασχόλησης: Σύνθεση και ανάπτυξη δεικτών GIS για τις δασικές οικοσυστημικές υπηρεσίες.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάνοντας κλικ εδώ.

Εκλέγουμε