Σήμερα είναι: Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019
greek english turkish
TIMI MIKRO BABY SHOP AL FARO

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Πέντε νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΤΕΦΑΑ του Δ.Π.Θ

Πέντε νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΤΕΦΑΑ του Δ.Π.Θ

09-08-2018

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, εντατικής φοίτησης, με εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία του Τμήματος και συγκεκριμένα:

  • Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο «Κλινική Άσκηση και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (Δ.Π.Θ.) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»). Το νέο καινοτόμο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στοχεύει στην εξειδικευμένη γνώση σχετικά με τη συμβολή της άσκησης και της φυσικής δραστηριότητας στην υγεία σε υγιείς και σε κλινικούς πληθυσμούς καθώς και των εφαρμογών της τεχνολογίας στην υγεία.
  • Π.Μ.Σ. με τίτλο «Λειτουργική διαχείριση τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους» - ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία μέσω διεπιστημονικών προσεγγίσεων και η πρακτική εκπαίδευση στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης και άλλων συναφών παρεμβάσεων για την πρόληψη και αποκατάσταση μυοσκελετικών τραυματισμών αθλητών και αθλουμένων, τόσο σε οξεία όσο και σε χρόνια φάση, ενώ συγχρόνως επιτυγχάνεται βελτίωση της λειτουργικότητας των αθλητών και ασκουμένων.
  • Π.Μ.Σ.με τίτλο «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ( ΦΕΚ 2245/ τ.Β’/15.6.2018). Το Π.Μ.Σ. έχει ως σκοπό την κατάρτιση και ειδίκευση αποφοίτων Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και συγγενών επιστημονικών ειδικοτήτων, σε θέματα που άπτονται της Φυσικής Αγωγής, της Ειδικής Φυσικής Αγωγής και γενικότερα του Αθλητισμού και της Προσαρμοσμένης Φυσικής Δραστηριότητας Ατόμων με και χωρίς Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, δια μέσου ακαδημαϊκής και εφαρμοσμένης διδασκαλίας και έρευνας.
  • Π.Μ.Σ.με τίτλο«Φυσιολογία της Άσκησης & Προπονητική»  - Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις:  i) Φυσιολογία της Άσκησης  ii) Προπονητική. Σκοπός του Π.Μ.Σ. με ειδίκευση στη «Φυσιολογία της Άσκησης» είναι η παροχή και παραγωγή μέσω έρευνας, εξειδικευμένης γνώσης σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων του ανθρώπινου σώματος κατά τη διάρκεια σωματικής άσκησης και τις προσαρμογές που επέρχονται σε αυτά από τη μακροχρόνια εκτέλεση προγραμμάτων άσκησης ενώ η ειδίκευση «Προπονητική» εστιάζει κύρια στην παροχή και παραγωγή νέας γνώσης σχετικά με την εξέλιξη και βελτιστοποίηση των αθλητικών επιδόσεων, καθώς και των μεθόδων προπόνησης για την ανάπτυξη και βελτίωση των φυσικών, συναρμοστικών και τεχνικοτακτικών ικανοτήτων των ασκουμένων, τόσο για αποτελεσματική φυσική δραστηριότητα όσο και για μεγιστοποίηση της απόδοσης.
  • Π.Μ.Σ.με τίτλο «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός» (σε διαδικασία ίδρυσης): Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει την υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων της Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή άλλων συναφών ειδικοτήτων άλλων τμημάτων ή/και σχολών, του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα μέσω διεπιστημονικών μεθόδων προσέγγισης σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές του Αθλητικού Τουρισμού, της Οργάνωσης Πολιτιστικών και Αθλητικών Δρώμενων καθώς και του Χορού.

Οι  Προκηρύξεις των νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα αναρτώνται σταδιακά στην ιστοσελίδα του Τμήματος λόγω της διαδικασίας Επανίδρυσης όλων των Μεταπτυχιακών όλων των Α.Ε.Ι. 

Περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα παρέχονται στη Γραμματεία του Τμήματος για  τα Π.Μ.Σ. (τηλέφωνο 25310 39622).