Σήμερα είναι: Σάββατο, 21 Ιουλίου 2018
greek english turkish
ΙΚΤΕΟ BLD BABY SHOP

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Εντός των ορίων των Δήμων Αρριανών και Αλεξανδρούπολης.
Εντός των ορίων των Δήμων Αρριανών και Αλεξανδρούπολης.

Προχωρά ο αιολικός σταθμός παρά τις οικολογικές ενστάσεις.

09-02-2015

Το "πράσινο φως" για την κατασκευή του αμφιλεγόμενου Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 19,0MW, στη θέση «ΣΚΟΠΙΑ - ΒΡΑΧΑΚΙ» εντός των ορίων των Δήμων Αρριανών και Αλεξανδρούπολης έδωσε η ΑΔΜΘ εγκρίνοντας τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Όπως αναφέρει το "Ελεύθερο Βήμα", το αιολικό πάρκο θα αποτελείται από ένδεκα ανεμογεννήτριες τύπου VESTAS V-100, ονομαστικής ισχύος 1,8ΜW έκαστη, με πτερωτή τριών πτερυγίων, με διάμετρο 100m, μεταλλικού πυλώνα με ύψος πύργου 95m.

Ο αιολικός Σταθμός, τον οποίο κατασκευάζει η εταιρεία «ΑΝΕΜΟΠΥΛΗ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. & ΣΙΑ – ΘΡΑΚΗ 1 Ε.Ε.», βρίσκεται εκτός περιοχών του Δικτύου NATURA 2000, αλλά είναι μεταξύ τριών περιοχών του δικτύου με κωδικούς GR 1110010 (Ορεινός Έβρος – Κοιλάδα Δερείου), GR 1110002 (Δάσος Δαδιάς – Σουφλί) και GR 1110009 (Νότιο Δασικό Σύμπλεγμα Έβρου) που είναι χαρακτηρισμένες ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για την ορνιθοπανίδα.

Η έγκριση έρχεται παρά τις αντιδράσεις των τοπικών φορέων, αφού για το έργο έχει γνωμοδοτήσει ομόφωνα αρνητικά η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. και ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου ενώ έχει εκφράσει την αντίθεσή της και η οργάνωση WWF Ελλάς.

Η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος ΑΜΘ είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά σε συνεδρίασή της στις 18 Ιουνίου 2014 υιοθετώντας την αρνητική εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ροδόπης.

Σε αυτή τονιζόταν πως το Αιολικό Πάρκο θα εγκατασταθεί στα όρια μεταξύ της Ζώνης Αποκλεισμού (περιοχές που προτείνεται να αποκλειστεί η εγκατάσταση Α.Π) και της Ζώνης Αυξημένης Προστασίας (περιοχές που προτείνεται η χωροθέτηση Α/Π με συγκεκριμένες προϋποθέσεις) για την χωροθέτηση Α/Π στην Θράκη του WWF Ελλάς, με 5 ανεμογεννήτριες να βρίσκονται στην ζώνη Αποκλεισμού και άλλες 5 εντός της Ζώνης Αυξημένης Προστασίας.

Επισημαίνεται δε ότι η χωροθέτηση του συγκεκριμένου Α/Π θέτει σε κίνδυνο την χωρική συνέχεια, συνοχή επιμέρους ενδιαιτημάτων απαραίτητων για την επιβίωση και αναπαραγωγή ειδών όπως ο μαυρόγυπας και το όρνιο (Αιολικά Πάρκα στην Θράκη: Αναθεωρημένη πρόταση ορθής χωροθέτησης του WWF Ελλάς).

Ήδη στην ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης του έργου υπάρχουν σε λειτουργία συνολικά 6 ΑΠ με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 123,25 MW, ενώ στη γνωμοδότηση σημειώνεται πως ο τρόπος διεξαγωγής της έρευνας πεδίου δεν ήταν επιστημονικά σωστός με επισφαλή ως προς την αντικειμενικότητα τους αποτελέσματα (πχ η παρουσία ερευνητών εντός ή πολύ κοντά του σχεδιαζόμενου Α/Π επηρέασε την ορνιθοπανίδα, δεν υπάρχουν δεδομένα για την χειμερινή περίοδο, αριθμός και διάρκεια παρατηρήσεων κλπ), καθώς και πως κατά την σύνταξη της ΜΠΕ δεν εξετάστηκαν εναλλακτικά σενάρια, ούτε το μηδενικό σενάριο, διαδικασία ιδιαίτερα σημαντική και απαραίτητη για την αξιολόγηση της εν λόγω ΜΠΕ.

Σημειώνεται δε πως με τον αποσπασματικό τρόπο με τον οποίο γίνεται η αδειοδότηση των Αιολικών Πάρκων στην ευρύτερη περιοχή, είναι αδύνατη η εκτίμηση των πραγματικών επιπτώσεων που αυτά μπορεί να έχουν στην ορνιθοπανίδα της περιοχής.

Τονίζεται μάλιστα πως οι σωρευτικές-συνεργιστικές επιπτώσεις του συγκεκριμένου έργου με τα 6 Α/Π που βρίσκονται σε φάση λειτουργία συνολικής εγκατεστημένης ισχύος (123,25 MW) είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές (Το πλησιέστερο Αιολικό Πάρκο με 19 Ανεμογεννήτριες βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 1000 μ ανατολικά).

Σε συνδυασμό με τα Αιολικά Πάρκα που βρίσκονται σε διαδικασία άδειας εγκατάστασης ή παραγωγής, οι συνεργιστικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα της περιοχής αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικές (θανάτωση λόγω πρόσκρουσης, εμπόδια στην κίνηση λόγω της πυκνότητας Α/Π, αύξηση της όχλησης λόγω ανθρώπινης παρουσίας, κλπ), για αυτό και η Υπηρεσία γνωμοδότησε αρνητικά για το έργο.

Παρόλα αυτά το θέμα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου εισήχθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ), όπου αφού λήφθηκαν υπόψη η αρνητική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. η αρνητική γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς, η αρνητική άποψη της οργάνωσης WWF Ελλάς, οι θέσεις της εταιρείας και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.

Πηγή: Εφημερίδα 'Γνώμη'
ΥΓΕΙΑ