Σήμερα είναι: Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019
greek english turkish
ΙΚΤΕΟ SUGAR BLD

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

23-10-2017

Σε τακτική συνεδρίαση καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 20:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας ενώ τα προς συζήτηση θέματα είναι τα εξής:

1. Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος που αφορά την υπ’αρίθμ. 1276/113/09.10.2017 τροπολογία η οποία ενσωματώθηκε στα άρθρα 29 και 30 του Ν.4491/13.10.2017. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

2. Έγκριση 10 ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2017. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2017. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

4. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 96/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό του Δικαιώματος επί εμπορίας ποσίμων ιαματικών ή μη υδάτων. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

5. Έγκριση συνδιοργάνωσης ημερίδας στο πλαίσιο της καμπάνιας του Συμβουλίου της Ευρώπης «ΕΝΑ ΣΤΑ ΠΕΝΤΕ» για τον τερματισμό της σεξουαλικής βίας ενάντια στα παιδιά από το Δήμο Ορεστιάδας και τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου στις 11.11.2017 και έγκριση των δαπανών. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

6. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 230/2017 απόφασης της ΔΗΚΕΠΑΟ που αφορά τον ισολογισμό της επιχείρησης οικ. έτους 2016. Εισηγητής: ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΟ Αρχοντής Αρχοντίδης

7. Έγκριση παραχώρηση χρήσης εξοπλισμού έναντι ανταλλάγματος Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

8. Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσίας με τίτλο : «Συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας για τα έτη 2018 και 2019» Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου Ιωάννης Παπαϊωάννου

9. Έγκριση εγκατάστασης προσωρινής κατασκευής Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

10. Έγκριση 1 ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση Πάρκου Β. Κυριακίδη» σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

11. Έγκριση 1 ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Παρεμβάσεις στα νεκροταφεία των Δ.Ε. Τριγώνου, Βύσσας, Κυπρίνου του Δήμου» σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

12. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου : «Αναβάθμιση πλατείας Βάλτου». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

13. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου : «Αποκατάσταση δρόμου Πύργου - Λαγού». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

14. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις στην Δ.Ε. Βύσσας 2013-2014». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Ορεστιάδας 2012». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

16. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 34/2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στάσης και στάθμευσης. (Α.Μ.Ε.Α.) Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Χρήστος Ορμανλίδης

17. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

18. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας