Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας – Αυτά είναι τα 9 θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας – Αυτά είναι τα 9 θέματα

25-01-2020

Συνεδριάζουν την ερχόμενη Τρίτη 28 Ιανουαρίου και ώρα 20:00 τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2020. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αρχοντής Αρχοντίδης

2. Απόξεση οδοστρώματος και νέα ασφαλτόστρωση λεωφόρου Βασ. Κων/νου από πλατεία Δασίου έως κόμβο οδού Ζαρίφη. Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Σιανκούρης

3. Αποδοχή όρων Τριμερούς Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account), στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019» Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αρχοντής Αρχοντίδης

4. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών  κληρώσεων της παρ. 5, του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (απευθείας ανάθεση έργου και μελέτης)  μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΚΗΣΚ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων)   για το έτος 2020. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αρχοντής Αρχοντίδης

5. Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης συγκροτήματος κτιρίων του ΕΠΑΛ Δήμου Ορεστιάδας.» Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αρχοντής Αρχοντίδης

6. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2020 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά την παράταση παραχώρησης Δημοτικού σχολείου στο Δ.Ι.Ε.Κ. Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης

7. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για τον καταρτισμό του ετήσιου Μητρώου Αρρένων του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

8. Καθορισμός ΚΑΕ Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

9. Καθορισμός Πιστωτικού Ιδρύματος που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος για άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού που ανήκει στο Δήμο για την παγία προκαταβολή 2019. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας