Σήμερα είναι: Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018
greek english turkish
ΙΚΤΕΟ BABY SHOP MELIA

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Με 9 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας
Με 9 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

19-03-2017

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του N. 3852/2010, στις 22.03.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο. Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο. Ανακοινώσεις - προτάσεις - ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Αναβάθμιση Πλατείας Βάλτου». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

 2. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΒΥΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

3. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου : «Κατασκευή 4ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας» σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

 4. Έγκριση 1 ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα 2015». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

 5. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

 6. Διαγραφές – διόρθωση και μεταφορά υπολοίπων από χρηματικούς καταλόγους Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

7. Έγκριση παραιτήσεων από μισθώσεις αγροτεμαχίων Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

 8. Έγκριση παραίτησης Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και αντικατάσταση αυτής. Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης

 9. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ