Σήμερα είναι: Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019
greek english turkish
BLD AL FARO TIMI MIKRO BABY SHOP

Εύρεση εργασίας

Ζητείται για την περιοχή της Αλεξανδρούπολης Sales Representative

Περιγραφή

Πληροφορίες

Ημ/νία έκδοσης: 23-11-2018
Όνομα υπεύθυνου: κος. Νίκος
Τηλέφωνο:
E-mail: hrconsultaxd@gmail.com

Από εταιρία που δραστηριοποιείται στην πώληση καταναλωτικών προϊόντων υγείας ζητείται για την περιοχή της Αλεξανδρούπολης

                                          Sales Representative   

 
Aρμοδιότητες
 •  Προώθηση προιόντων σε υπάρχων πελατολόγιο
 •  Ανάπτυξη πελατολογίου  
Προσόντα
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Ηλικία άνω των 28 ετών 
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία 
 • Γνώση Υπολογιστή 
 • Εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων θα εκτιμηθεί 
 
Παρέχονται 
 • Μηνιαίες αποδοχές 
 • Bonus παραγωγικότητας 
 • Προοπτικές εξέλιξης στην ευρύτερη περιοχή 
 • Πενθήμερη εργασία 
 
Διεύθυνση αποστολής βιογραφικών hrconsultaxd@gmail.com κωδικός S/AXD 19/11/2018 

Μεσιτικό Γραφείο Εφη Τριανταφυλλίδου Κουκουζίκα