Κάτι τρέχει στον Έβρο

26 νέες θέσεις εργασίας στην Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης.

26 νέες θέσεις εργασίας στην Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης.

08-09-2015

Με την έγκριση 26 θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων συμμετέχει και φέτος η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, έπειτα από την σχετική Δημόσια Πρόσκληση που απηύθυνε ο Οργανισμός.

Σύμφωνα με το εγκύκλιο σημείωμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ, ως την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00.

Τα κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων είναι:

  • το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας
  • το χρονικό διάστημα εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου αυτών
  • το ετήσιο εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό)
  • η ηλικία
  • ο αριθμός των ανήλικων τέκνων

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το σύστημα επιλογής βασίζεται στην μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ, και υπόκειται στον έλεγχο του ΑΣΕΠ.

Στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο της ιστοσελίδας της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τη Δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας  και την εφαρμογή του και από την Ιερά Μητρόπολή Αλεξανδρουπόλεως ως επωφελούμενου φορέα.

Δείτε παρακάτω τον σχετικό πίνακα με τις ειδικότητες και τον αριθμό θέσεων που αφορούν την Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως. 

Οι 26 θέσεις που αφορούν την Ι.Μ.Α.