Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
Big Barrel

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Ανησυχητικά είναι τα αποτελέσματα των μελετών των σωρευτικών επιπτώσεων των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Ανησυχητικά είναι τα αποτελέσματα των μελετών των σωρευτικών επιπτώσεων των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

27 αρπακτικά πουλιά σκότωσαν οι ανεμογεννήτριες σε Έβρο και Ροδόπη

13-07-2023

Ανησυχητικά είναι τα αποτελέσματα των μελετών των σωρευτικών επιπτώσεων των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) τα οποία παρουσίασε πρόσφατα κατά την διάρκεια διαδικτυακής ημερίδας, η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης (ΕΠΒΘ).

«Από τις μελέτες προέκυψε ότι η νομοθεσία για την εκτίμηση των σωρευτικών επιπτώσεων είναι ελλιπής και ανεπαρκής, όπως επίσης ελλιπείς και ανεπαρκείς αξιολογήθηκαν οι περιβαλλοντικές μελέτες των επιπτώσεων των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) πριν και μετά από την κατασκευή τους,» ανέφερε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο επιστημονικός συνεργάτης της Εταιρείας Βιοποικιλότητας Θράκης κ. Ελευθέριος Καψάλης, υπογραμμίζοντας πως «αν στο μέλλον εγκατασταθούν περισσότερες ανεμογεννήτριες σε αυτές τις περιοχές της Θράκης, τότε οι σωρευτικές επιπτώσεις από τη λειτουργία όλων των ΑΣΠΗΕ θα είναι πολύ σοβαρές».

Σύμφωνα με την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, στην πράξη οι επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, εξετάζονται κυρίως αποσπασματικά και ανά περίπτωση για κάθε ΑΣΠΗΕ, και με τον τρόπο αυτό οι επιπτώσεις τους υποεκτιμώνται σημαντικά.

Αποτέλεσμα της ανά περίπτωση εξέτασης των επιπτώσεων των ΑΣΠΗΕ, οι οποίοι αξιολογήθηκαν ως χαμηλής ή μέτριας επίπτωσης και έλαβαν άδεια τα τελευταία 20 χρόνια, ήταν να εγκατασταθούν 276 ανεμογεννήτριες στον Έβρο και τη Ροδόπη των οποίων οι επιπτώσεις στα είδη (πουλιά και νυχτερίδες) και τους οικοτόπους είναι ήδη πολύ σοβαρές, απειλώντας ακόμη και πληθυσμούς σπάνιων πουλιών με εξαφάνιση.

Μέχρι σήμερα, στον Έβρο και τη Ροδόπη έχουν καταγραφεί 27 νεκρά αρπακτικά πουλιά λόγω πρόσκρουσης στις ανεμογεννήτριες (μεταξύ των οποίων 15 γύπες), περισσότερα από 100 πουλιά μικρότερων ειδών και εκατοντάδες νυχτερίδες.

Πηγή: ΕΡΤ Ορεστιάδας