Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
Big Barrel

Κάτι τρέχει στον Έβρο

2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης: Μεγάλη διάκριση για το σχολείο στο πρόγραμμα Erasmus+

2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης: Μεγάλη διάκριση για το σχολείο στο πρόγραμμα Erasmus+

18-05-2024

Μεγάλη και ιδιαίτερης σημασία διάκριση έλαβε το πρόγραμμα ERASMUS+ που εκπονήθηκε από το 2ο Γυμνάσιο, κατά την περίοδο 2021-2022, με επέκταση ως το 2023. Μια διάκριση τιμητική για το 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης, καθώς αυτή προβάλλει τις καινοτόμες μεθόδους μέσα από τις οποίες οι μαθήτριες και οι μαθητές που συμμετείχαν, βελτίωσαν τις γνώσεις τους στη Γαλλική γλώσσα, που ήταν η γλώσσα επικοινωνίας του προγράμματος.

Το «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών» είναι ένα βραβείο που ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων τεχνικών και πρωτοβουλιών στον τομέα της εκμάθησης και της διδασκαλίας γλωσσών, καθώς και την ενίσχυση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Όπως μπορεί κανείς να διαβάσει στον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Το Σήμα απονέμεται μία ή δύο φορές τον χρόνο στα πιο καινοτόμα προγράμματα εκμάθησης γλωσσών σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το Erasmus+ (προηγουμένως ονομαζόμενες χώρες του προγράμματος Erasmus+). Μέσω της υποστήριξης τέτοιων πρωτοβουλιών, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, το Σήμα επιδιώκει ιδίως τη βελτίωση του επιπέδου διδασκαλίας των γλωσσών στην Ευρώπη.»

CRUSTA

Ομοίως, στον ιστότοπο του ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) πληροφορούμαστε για τη συγκεκριμένη δράση τα εξής: «Η Δράση “Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών” (European Language Label) αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της πολυγλωσσίας που αποσκοπεί στην ανάδειξη καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών με απώτερο στόχο τη συνολική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον τομέα των γλωσσών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών είναι μια διάκριση που απονέμεται σε φορείς και μεμονωμένα άτομα που επιτυγχάνουν να αναπτύξουν εργαλεία και να εφαρμόσουν μεθόδους διδασκαλίας που μπορούν να αποτελέσουν καλές πρακτικές και να υιοθετηθούν σε γλωσσικά περιβάλλοντα διαφορετικά από αυτά που αναπτύχθηκαν.»

Δεδομένων των αποτελεσμάτων των προηγούμενων ετών, μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι το βραβείο αυτό λαμβάνει ένα Γυμνάσιο και ένα Δημοτικό σχολείο, σε όλη την Ελλάδα. Άρα, είναι απόλυτα κατανοητό το πόσο σημαντική είναι η βράβευση για το σχολείο, ένα σχολείο που βρίσκεται σε ακριτικό νομό. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που συνεργάστηκαν στο πρόγραμμα Εrasmus+, “Jardin pédagogique / Gaspillage alimentaire” συνετέλεσαν στο να διανθιστεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα και οι μετακινήσεις που έγιναν στο πλαίσιό του, με πρωτότυπες και καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις.

Η παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος αποτελούταν από:

  • Κανταρίδη Νικόλαο, ΠΕ 11
  • Κεΐσογλου Γιώργο, ΠΕ84 & ΠΕ86
  • Παπαδοπούλου Φανή, ΠΕ 05
  • Ρόγκα Αγλαΐα, ΠΕ 02
  • Σοφιανού Μαρία, ΠΕ 80
  • Σταθάκη Μαρία, ΠΕ 86