Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
Big Barrel

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Τα "έξυπνα" παγκάκια έρχονται στο Διδυμότειχο!
Τα "έξυπνα" παγκάκια έρχονται στο Διδυμότειχο!

37.200 ευρώ στο Διδυμότειχο για να αναζωογονηθεί αστικά

07-06-2022

Ο Δήμος Διδυμοτείχου σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου του Πράσινου Ταμείου από την 1 Ιουνίου 2022 συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα εγκρίσεων του Πράσινου Ταμείου και βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων επιδοτείται με 37.200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την εκπόνηση μελέτης και συμμετοχή στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου «Αστική αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022» .

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 121 του ν.4819/2021 (Α΄129) υφίσταται ανάγκη εκπόνησης προγράμματος καθορισμού απαραίτητων παρεμβάσεων εξασφάλισης της προσβασιμότητας, των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζής μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, χώρων εκτόνωσης, σημείων προσωρινής περίθαλψης και σημείων καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών τους ορίων των ΟΤΑ .

Συγκεκριμένα οι εργασίες ανάπλασης θα εκτελεσθούν στις οδούς 25ης Μαϊου, Ορεστιάδος και Χατζηαντωνίου και περιλαμβάνουν την αναβάθμιση φωτιστικων σωμάτων, την αντικατάσταση κάδων, φύτευση δέντρων αλλά και τοποθέτηση "έξυπνων" παγκακίων.

Ουσιαστικά πρόκειται για παγκάκια τα οποία θα συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια και θα δίνουν τη δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρονικών συσκευών και σύνδεσης στο διαδίκτυο!