Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Ξεκıνούν οι εργασίες στην Εγνατία Οδό - Κλείνει το ρεύμα Αλεξανδρούπολη προς Κομοτηνή

Ξεκıνούν οι εργασίες στην Εγνατία Οδό - Κλείνει το ρεύμα Αλεξανδρούπολη προς Κομοτηνή

24-07-2020

Την απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από Α/Κ Μέστης έως Ανατολικό Α/Κ Κομοτηνής, για το χρονικό διάστημα από 27-07-2020 έως και 18-09-2020, ανακοίνωσε η Αστυνομική Διεύθυνση Ροδόπης.

Συγκεκριμένα, η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε «την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και απαγορεύουμε προσωρινά την κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από Α/Κ Μέστης έως Ανατολικό Α/Κ Κομοτηνής, στην κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Κομοτηνή και αποκλεισμό της εισόδου στην Εγνατία Οδό από Σάπες προς Κομοτηνή, τμήματα οδών που αστυνομεύονται από το Τ.Τ. Κομοτηνής, λόγω εργασιών αποκατάστασης ασφαλτικών στρώσεων 1ης φάσης για χρονικό διάστημα από 27-07-2020 έως και 18-09-2020.

Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο ανωτέρω τμήμα της Εγνατίας Οδού αλλά και στους κλάδους του Α/Κ Μέστης, στους οποίους θα πραγματοποιούνται περιστασιακά, χωρίς απαγόρευση κυκλοφορίας».

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. η κυκλοφορία σε αυτό το ρεύμα θα γίνεται μέσω Σαπών: «Η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Κομοτηνή, θα πραγματοποιείται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής. Οι οδηγοί θα προειδοποιούνται έγκαιρα με εργοταξιακή σήμανση, σύμφωνα με τη συνημμένη στο ανωτέρω 5 σχετικό, τεχνική μελέτη, προς πρόληψη και αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων».

Από την πλευρά της η Εγνατία Οδός εξέδωσε ανακοίνωσε με την οποία γνωστοποιεί ότι, "για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ασφαλτικών στρώσεων στο τμήμα από Αμαξάδες (Χ.Θ. 535+000) έως Α/Κ Μέστης (Χ.Θ. 593+000) της Εγνατίας Οδού, στο υποτμήμα Ανατολικός Α/Κ Κομοτηνής - Α/Κ Μέστης (φάση 1) στην κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Κομοτηνή, με εκτροπή της κυκλοφορίας προς Σάπες, και αποκλεισμό της εισόδου στην Εγνατία Οδό από Σάπες προς Κομοτηνή σύμφωνα με τα παρακάτω:

Η παρούσα ισχύει από την έναρξη των εργασιών που προβλέπεται τη Δευτέρα 27-07-20 μέχρι το πέρας αυτών, δηλ. την Παρασκευή 18-09-20.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν πιστά τις σημάνσεις και τον Κ.Ο.Κ."