Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
EMY ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Κάτι τρέχει στην Ελλάδα

Ξεκινούν τα μαθήματα εκμάθησης ελληνικών ως δεύτερης/ξένης γλώσσας από το ΔΠΘ

Ξεκινούν τα μαθήματα εκμάθησης ελληνικών ως δεύτερης/ξένης γλώσσας από το ΔΠΘ

07-02-2023

Mαθήματα διδασκαλίας και εκμάθησης ελληνικών ξεκινούν από τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 και θα υλοποιηθούν από το Εργαστήριο Διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ξένης γλώσσας, Ε.ΔΙ.ΕΛ., του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ.

Η Διευθύντρια του Ε.ΔΙ.ΕΛ. Καθηγήτρια Μαρία Δημάση και οι συνεργάτες/-τιδές της συγκροτούν το μητρώο των διδασκόντων/-ουσών και ταυτόχρονα ταξινομούν και κατηγοριοποιούν τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί με σκοπό τη δημιουργία τμημάτων βάσει των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτές από τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες.

Εμπρόθεσμα υποβλήθηκαν 584 αιτήσεις, οι οποίες αφορούν το σύνολο των κατηγοριών στις οποίες απευθύνθηκε η αρχική ανακοίνωση-πρόσκληση:

  1. ενηλίκους/-ες αλλοδαπούς/-ές
  2. Ουκρανούς/-ές πολίτες (που βρίσκονται στην Ουκρανία ή στην Ελλάδα ως πρόσφυγες)
  3. ενηλίκους/-ες μουσουλμάνους/-ες της Θράκης
  4. μαθητές/-τριες που επιθυμούν να βελτιώσουν τη γνώση της ελληνικής
  5. φοιτητές/-τριες Erasmus και Erasmus+ που φοιτούν σε Τμήματα του Δ.Π.Θ. και επιθυμούν να βελτιώσουν τη γνώση της ελληνικής.

Όσοι/-ες αιτήθηκαν τη συμμετοχή τους στα μαθήματα παρακαλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Ε.ΔΙ.ΕΛ. για να ενημερώνονται εδώ