Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
EMY ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

3o Forum Φυσικής Δικτύωσης της πράξης με τίτλο "Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου"
3o Forum Φυσικής Δικτύωσης της πράξης με τίτλο "Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου"

3o Forum Φυσικής Δικτύωσης της πράξης με τίτλο "Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου"

03-12-2014

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο "Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου", πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2014 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Έβρου, η τρίτη (3η) ενημερωτική ημερίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ με στόχο την επίτευξη της φυσικής δικτύωσης και συνεργασίας των Αναπτυξιακών Συμπράξεων της περιοχής παρέμβασης.

Στην ημερίδα συμμετείχαν, περάν των ωφελουμένων, και εκπρόσωποι τριών Α.Σ. που υλοποιούν ανάλογες δράσεις κοινωνικής ένταξης για Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες στην ίδια περιοχή.

Τα θέματα, τα οποία αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια του Forum, ήταν τα εξής:

1. Παρουσίαση της προόδου της Πράξης "Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου", από τον κο. Μεταξούδη Ελευθέριο, στέλεχος του Ε.Κ.Ε. (Εταίρος έργου),

2. Παρουσίαση τμήματος του έργου - Φυσική Δικτύωση της Πράξης "Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου"-, από τον κο. Μεταξούδη Ελευθέριο, στέλεχος του Ε.Κ.Ε. (Εταίρος έργου),

3. Παρουσίαση της Πράξης: "Ίσες ευκαιρίες σε Ρομά και Έλληνες Μουσουλμάνους στους Δήμους Διδυμοτείχου και Σουφλίου" (Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΒΡΗΚΑ), με εισηγητή τον κο. Κουζούκος Κωνσταντίνος, στέλεχος της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε,

4. Παρουσίαση της Πράξης: "Δίκτυο τοπικών δράσεων συνεργασίας και ενίσχυσης της απασχόλησης σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και διασύνδεση με τα τοπικά προϊόντα της περιοχής" (Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ – EVROMOTION), με εισηγήτρια την κα. Τριβιζά Ευτυχία, στέλεχος του Δικτύου αγροτουριστικών επιχειρήσεων Θράκης «AGRINET ΘΡΑΚΗΣ».

5. Παρουσίαση της Πράξης: "Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία, και την καινοτομική επιχειρηματικότητα" (Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΙΝ.Ε.ΕΜ. Δίκτυο προώθησης της Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας και Εργασίας), με εισηγητή τον κο. Πραγγίδη Ιωάννης, Λέκτορας Δ.Π.Θ. / Τμ. Οικονομικών Επιστημών, που δρα ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

Επίσης, και πριν την λήξη της θεματολογίας της ημερίδας

α) εισηγητικές παρεμβάσεις έκαναν οι Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί (μέλη της ομάδας έργου) της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΕΒΡΗΚΑ,

β) αναπτύχθηκε συζήτηση μεταξύ των εταίρων των Α.Σ., για επικαιροποιημένη ένταξη στο Σύμφωνο Δικτύωσης & Συνεργασίας Αναπτυξιακών Συμπράξεων έργων ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ,

γ) παρέμβαση έκανε και ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Ε Έβρου κος. Γκιγκούδης Απόστολός, ο οποίος εξήρε την ομαλή και επιτυχημένη πρόοδο του έργου και των ενεργειών της Α.Σ. Νοτίου Έβρου.

Την Αναπτυξιακή Σύμπραξη αποτελούν οι ακόλουθοι Εταίροι:

1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.».

2) ∆ήμος Αλεξανδρούπολης.

3) Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Έβρου.

4) Επιμελητήριο Έβρου.

5) Σύλλογος Αρχηγών Μονογονεϊκών Οικογενειών Ν. Έβρου "Στήριξη".

6) Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Εκπαιδευτική Παρέμβαση Α.Ε.»

7) Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση ∆ήμου Αλεξανδρούπολης – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ «Τ.Ι.Ε.∆.Α. Α.Ε.».