Σήμερα είναι: Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020
greek english turkish
AL FARO ΙΚΤΕΟ SOHO

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Οι καθυστερήσεις έχουν επηρεάσει σημαντικά το αρχικό χρονοδιάγραμμα του έργου.
Οι καθυστερήσεις έχουν επηρεάσει σημαντικά το αρχικό χρονοδιάγραμμα του έργου.

Αλεξ/πολη: Νέες καθυστερήσεις για τον LNG.

22-01-2015

Στα μέσα του 2017, κι όχι στα τέλη του 2015 τοποθετείται χρονικά η έναρξη λειτουργίας του έργου του ανεξάρτητου συστήματος φυσικού αερίου στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις της εταιρείας Gastrade. Οι καθυστερήσεις αφορούν στην αδειοδοτική διαδικασία του έργου, το οποίο έχει εγκριθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας από το 2011, ενώ έχει επίσης λάβει την έγκριση των μελετών Ασφαλείας (SEVESO II) και Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων.

Πρόκειται για έναν πλωτό τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ο οποίος αναπτύσσεται από την ελληνική εταιρεία Gastrade με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 350 εκατ. ευρώ. Αποτελεί Ευρωπαϊκό Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος, που σημαίνει ότι αποτελεί έργο προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στρατηγική προτεραιότητα για την Ελλάδα. Σχεδιάζεται στον θαλάσσιο χώρο 17,5χλμ ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης, με αποθηκευτικούς χώρους 170.000 κυβικά μέτρα LNG και δυνατότητα παροχής φυσικού αερίου στο ελληνικό σύστημα σχεδόν 17 εκατ. κυβικά μέτρα ημερησίως.

Η πλωτή μονάδα συνδέεται με το Εθνικό σύστημα φυσικού αερίου με αγωγό μήκους 28 χλμ. και μέσω του αγωγού αυτού το αεριοποιημένο LNG θα προωθείται στις αγορές τόσο της Ελλάδας, όσο και της ευρύτερης περιφέρειας, δημιουργώντας ουσιαστικά μία νέα πύλη εισόδου φυσικού αερίου στις Ευρωπαϊκές αγορές και ειδικότερα της Νοτιανατολικής Ευρώπης όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Σερβία, η Ουγγαρία και το FYROM.

Ως το 2023 η παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας

Ωστόσο, οι καθυστερήσεις έχουν επηρεάσει σημαντικά το αρχικό χρονοδιάγραμμα του έργου, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητες ορισμένες επικαιροποιήσεις και τροποποιήσεις σχετικών αποφάσεων. Μία από αυτές αφορά και την απόφαση προσωρινής παραχώρησης προς την εταιρεία του δικαιώματος χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας για εργοταξιακή χρήση, στην περιοχή της Αμφιτρίτης.

Η αρχική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, πέρσι το καλοκαίρι, αφορούσε την παραχώρηση ως το τέλος του 2015, οπότε και είχε υπολογιστεί ότι θα είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής και θα ξεκινούσε η λειτουργία του έργου. Ωστόσο, τα νέα δεδομένα κάνουν λόγο για έναρξη της λειτουργίας του έργου το 3ο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα πάντα με εκτιμήσεις της εταιρείας.

Η τροποποιημένη απόφαση της Αποκεντρωμένης, στις 19 Ιανουαρίου 2015, μετά από σχετικό αίτημα της εταιρείας, καταλήγει ως εξής:

«Τροποποιούμε την αριθμ. 19119/ 23 – 7 - 2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης περί παραχώρησης δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας, για το έργο: Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης στην εταιρεία GASTRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προς τη διάρκεια της προσωρινής παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού για εργοταξιακή χρήση έκτασης εμβαδού 3.687,54 τ.μ. για δέκα (10) χρόνια, ήτοι μέχρι 27- 3- 2023 και κατ’ επέκταση και για μόνιμη χρήση κατά τη λειτουργία του έργου εμβαδο ύ 491, 13 τ.μ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 181707/27 3 2013 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης και λειτουργία του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης του Υπουργού ΠΕΚΑ λόγω του ότι έχουν μετατεθεί σημαντικά οι ημερομηνίες του σχετικού χρονοδιαγράμματος (με καθυστερήσεις στην αδειοδοτική διαδικασία) τοποθετώντας πλέον τον ορίζοντα έναρξης λειτουργίας του έργου (κατ' εκτίμηση της εταιρίας) περίπου στο 3 ο τρίμηνο 2017. Κατά τη λήξη της προσωρινής παραχώρησης, η εταιρεία οφείλει να παραδώσει το χώρο απολύτως αποκατεστημένο, περιελθόντα στην πρότερη της παραχώρησης κατάσταση και να μας γνωστοποιήσει εγγράφως τη μη περαιτέρω κατάληψη και χρήση του χώρου».

Πηγή: Εφημερίδα 'Γνώμη'