Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
EMY ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση
Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Άλλο ένα πολύ σημαντικό έργο για τον Δήμο Σουφλίου παίρνει «σάρκα και οστά»

14-05-2022

Υπογράφηκε από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ κ. Γεώργιο Ζερβό η ένταξη κατασκευής του «Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τυχερού του Δήμου Σουφλίου», συνολικού ύψους 13.510.000 ευρώ.

Το έργο αυτό από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», περιλαμβάνει:

Την κατασκευή του νέου δικτύου ακαθάρτων του οικισμού του Τυχερού Δήμου Σουφλίου. Το συνολικό μήκος των αγωγών του νέου δικτύου ανέρχεται σε 15,8 χλμ.
Θα κατασκευασθούν επίσης 4 αντλιοστάσια με τον αντίστοιχο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Το συνολικό μήκος των καταθλιπτικών αγωγών των 4 αντλιοστασίων ανέρχεται σε 2,1 χλμ.

Την κατασκευή των επιμέρους μονάδων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων
Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου κατά την κατασκευή των έργων.

Το έργο που θα παραδοθεί θα περιλαμβάνει:
1) Πλήρως κατασκευασμένο και λειτουργικό σύστημα αγωγών συνολικού μήκους 15,8 χλμ και συνοδών έργων για τη συλλογή και μεταφορά των αστικών λυμάτων του οικισμού Τυχερού
2) Πλήρως λειτουργική Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων δυναμικότητας (Α' φάσης) 3.200 ισοδύναμων κατοίκων, κεντρικό αντλιοστάσιο για τη συλλογή των λυμάτων όλου του οικισμού Τυχερού, έργο διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων προς το ρέμα "Κεντρικόν

Ο Δήμαρχος Σουφλίου κ.Παναγιώτης Καλακίκος ευχαριστεί τον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Μανώλη Γραφάκο, με τον οποίο μάλιστα στις 3 Μαίου είχαν επισκεφθεί το Τυχερό, και τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ κ.Γεώργιο Ζερβό για την σημαντική συμβολή τους στη ένταξη της πράξης του Βιολογικού Καθαρισμού Τυχερού του δήμου Σουφλίου.