Σήμερα είναι: Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020
greek english turkish
ΙΚΤΕΟ SOHO VAMOS

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Δημιουργία Ακαδημίας - Δομής Δια Βίου Μάθησης, στην ΠΑΜ - Θ

Δημιουργία Ακαδημίας - Δομής Δια Βίου Μάθησης, στην ΠΑΜ - Θ

15-09-2016

Μετά από εντατικές ενέργειες του Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Γεώργιου Παυλίδη, κοινές συναντήσεις με την διοίκηση του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του ΤΕΙ ΑΜΘ και την αποστολή εμπεριστατωμένης πρότασης για τη δημιουργία Ακαδημίας - Δομής Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας ΑΜΘ, η σύγκλητος του Δημοκριτείου Θράκης αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου στην ανωτέρω Δομή.

Όμοια απόφαση εκφράστηκε και από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΑΜΘ.

Συγκεκριμένα ορίζεται, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη καταρχάς Τριμελής Επιτροπή Ίδρυσης της Δομής με τη συμμετοχή του Πρύτανη κ. Α. Καραμπίνη και του Προέδρου του ΤΕΙ ΑΜΘ κ. Α. Μητρόπουλου και επιπλέον Πενταμελής Επιτροπή αναλαμβάνει τον τομέα της οργάνωσης όπου συμμετέχουν από την Περιφέρεια οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Δ. Πέτροβιτς (Πρόεδρος), κ. Κ. Ζαγναφέρης και κ. Α. Πατακάκης και από το ΔΠΘ ο Αν. Πρύτανης κ. Π. Μπότσαρης και από το ΤΕΙ ΑΜΘ ο Αν. Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων κ. Δ. Μπαντέκας. Στη Συντονιστική Επιτροπή Διοίκησης του έργου αναλαμβάνουν αρμοδιότητες η Αντιπεριφερειάρχης κα. Γ. Χειράκη και υπηρεσιακοί παράγοντες της ΠΑΜΘ καθώς και οι καθηγητές κ. Χ.Τσαϊρίδης και Μαρία Γκράτζιου ως εκπρόσωποι του ΔΠΘ και εκπρόσωποι του ΤΕΙ ΑΜΘ.

Υπεύθυνη του Έργου – Σύνδεσμος των τριών (3) επιτροπών και των Περιφερειακών Ενοτήτων ορίζεται η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας κα. Ζωή Κοσμίδου.

Η δομή αυτή θα αποτελεί τη διεύρυνση της καλής ανάλογης πρακτικής, που έλαβε χώρα στην Περιφέρειά μας και ειδικότερα στην Π.Ε. Έβρου, κατά την περίοδο 2015-2016.

Σκοπός της συγκεκριμένης δομής είναι η επιμόρφωση στην "Ακαδημία" στα θεματικά πεδία όπως αυτά θα ορισθούν, ενδιαφερομένων συμπολιτών μας, στη λογική της δια βίου μάθησης με συνδιοργάνωση της Περιφέρειας ΑΜΘ και των δυο Ιδρυμάτων, του Δ.Π.Θ. και του Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ και με ταυτόχρονη την επιδίωξη πιστοποίησης.

Ο Περιφερειάρχης δήλωσε σχετικά: «Στις μέρες μας, μια σειρά από διεθνείς εξελίξεις στον οικονομικό, τεχνολογικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα καθιστά αναγκαία για ολοένα και περισσότερους ενήλικες την απόκτηση ποικίλων γνώσεων, προσαρμοσμένων στις συντελούμενες αλλαγές.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η οποία θα βοηθήσει στην απόκτηση γνώσεων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, αλλά και ταυτόχρονα θα συμβάλλει στην προσωπική ικανοποίηση των εκπαιδευομένων. 

Η υλοποίηση αυτής της Δομής με τη σύμπραξη της Περιφέρειας, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Τεχνολογικού Ιδρύματος ΑΜΘ αποτελεί για μας πρωταρχικό στόχο στην πρόοδο και την εκπαίδευση των συμπολιτών και το τόπου μας για την ενίσχυση των αναπτυξιακών μας επιλογών και στόχων».