Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
VARTAN

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Διδυμότειχο: Έξι νέα τμήματα από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Διδυμότειχο: Έξι νέα τμήματα από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

14-01-2020

Ο Δήμος Διδυμοτείχου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Διδυμοτείχου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Διδυμοτείχου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

  1. Βασικά Ρωσικά Α1 50 ώρες
  2. Χρηματοδοτικά προγράμματα που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες 10 ώρες
  3. Ιστορία της Τέχνης 25 ώρες
  4. Εργαστήρι ψηφιδωτού 50 ώρες
  5. Γαλλικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2) 25 ώρες
  6. Βασικά Βουλγάρικα Α1 50 ώρες

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 24/1/2020 απευθυνθείτε :
Τηλ. : 2553350630
Ταχ. Διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα (Βας. Γεωργίου & Ορφέως 2) Γραφείο 4
Email:a.vairami@didymoteicho.gr