Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
Big Barrel

Κάτι τρέχει στην Ελλάδα

Στα Ακαδημαϊκά Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής η εξ’ αποστάσεως εξεταστική διαδικασία θα ξεκινήσει από την 7η Φεβρουαρίου 2024
Στα Ακαδημαϊκά Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής η εξ’ αποστάσεως εξεταστική διαδικασία θα ξεκινήσει από την 7η Φεβρουαρίου 2024

ΔΠΘ: Διαδικτυακά οι εξετάσεις στα υπό κατάληψη τμήματα

02-02-2024

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, αποδεχόμενο ως προτεραιότητα την εκπαίδευση των φοιτητριών και φοιτητών του και την υποχρέωσή του για την εκπλήρωση του καθήκοντός του που συνίσταται στην παροχή εκπαίδευσης βάσει του άρθρου 16 παρ. 5 του Συντάγματος, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αντιμετώπισης έκτακτων συνθηκών που ανάγονται σε λόγους που δεν επιτρέπουν τη δια ζώσης διεξαγωγή της αξιολόγησης και, έχοντας ως στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να λάβουν μέρος στην αξιολόγηση με συνθήκες ισονομίας, αποφάσισε ομόφωνα στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Συγκλήτου του (απόφαση 1/103/1-2-2024) τη διεξαγωγή των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου στα Ακαδημαϊκά Τμήματα που τελούν υπό κατάληψη, διαδικτυακά.

Πιο συγκεκριμένα στα Ακαδημαϊκά Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής η εξ’ αποστάσεως εξεταστική διαδικασία θα ξεκινήσει από την 7η Φεβρουαρίου 2024, μετά από απόφαση της Συνέλευσης κάθε Τμήματος και ενημέρωση των φοιτητών και των φοιτητριών για το τροποποιημένο πρόγραμμα εξετάσεων που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά.