Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
EMY ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Κάτι τρέχει στην Ελλάδα

ΔΠΘ: Διακρίθηκε στους πίνακες κατάταξης "Top Google Scholar Citations & Webometrics"

ΔΠΘ: Διακρίθηκε στους πίνακες κατάταξης "Top Google Scholar Citations & Webometrics"

04-02-2022

Eυχάριστα νέα για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης!

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 26 ης Ιανουαρίου 2022 που αφορά στον Πίνακα Κατάταξης ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης "Top Universities by Top Google Scholar Citations" (Transparent Ranking), ο οποίος αποτελεί ένα από τα κριτήρια της κατάταξης "Webometrics", του ισπανικού κέντρου επιστημονικών ερευνών CSIC, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης κατέλαβε την 688 η θέση, μεταξύ 4800 περίπου ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης από όλο τον κόσμο και στην 8 η θέση μεταξύ των ελληνικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την ευρεία απήχηση του ερευνητικού έργου που επιτελείται σε αυτό.

Στον εν λόγω πίνακα περιλαμβάνονται τα κορυφαία ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης παγκοσμίως με σύνολο αναφορών πάνω από 1000 και κατατάσσονται βάσει του αριθμού των αναφορών στις επιστημονικές δημοσιεύσεις του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού τους.

Τα δεδομένα βάσει των οποίων καταρτίστηκε ο πίνακας, συλλέχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 10-20 Ιανουαρίου 2022, από τη μηχανή αναζήτησης ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας, "Google Scholar", με το σύνολο των αναφορών του ΔΠΘ να ανέρχεται στις 356.842.

Στην Κατάταξη "Webometrics" η οποία ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο 2022, το ΔΠΘ βρίσκεται στην 1080 η θέση μεταξύ 31000 περίπου ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης παγκοσμίως, δηλαδή στο 3% των καλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου.