Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
EMY ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Το έργο χρηματοδοτείται με 3 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Horizon Europe για περίοδο τριών ετών από το 2024 έως το 2026 και στη διαχείριση του ηγείται το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Το έργο χρηματοδοτείται με 3 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Horizon Europe για περίοδο τριών ετών από το 2024 έως το 2026 και στη διαχείριση του ηγείται το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

ΔΠΘ: Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Επικεφαλής Εταίρος του TRIALS

12-03-2024

Επικεφαλής Εταίρος του Ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου προγράμματος TRAILS είναι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

Το TRAILS - Ενεργοποίηση ανάλυσης δεδομένων για την αντιμετώπιση ελλείψεων και αναντιστοιχιών δεξιοτήτων είναι ένα τριετές πρόγραμμα που υλοποιείται από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο της Νάπολης, το Πανεπιστήμιο του Tilburg, την εταιρία δεδομένων IPSOS NV, το Ινστιτούτο Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών της Ιρλανδίας (ESRI), την εταιρία εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης Skilllab και τον Ευρωπαϊκό σύνδεσμο περιφερειακών και τοπικών παρόχων προγραμμάτων δια βίου μάθησης (EARLALL).

CRUSTA

Το TRAILS στοχεύει στον εντοπισμό κενών και ελλείψεων δεξιοτήτων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στην πρόταση κατάλληλων δράσεων πολιτικής σε αυτόν τον τομέα. Επιδιώκει να αξιοποιήσει και να ενεργοποιήσει περαιτέρω τα τρέχοντα δεδομένα για αναντιστοιχίες δεξιοτήτων και να δημιουργήσει νέα εργαλεία και βάσεις δεδομένων, αξιοποιώντας τη δύναμη της μηχανικής μάθησης (ML) και της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ). Στοχεύει στην παροχή νέων γνώσεων και καινοτόμων εργαλείων για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Θα προτείνει νέους τρόπους μέτρησης της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, συμπεριφορικών παρεμβάσεων για την κατάρτιση προφίλ δεξιοτήτων, και θα ενημερώσει τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων (AL) και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET) με τεχνολογικά βελτιωμένους τρόπους.

Το έργο χρηματοδοτείται με 3 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Horizon Europe για περίοδο τριών ετών από το 2024 έως το 2026 και στη διαχείριση του ηγείται το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Στις Βρυξέλλες, από τις 21 έως τις 22 Ιανουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε η διεθνής συνάντηση έναρξης του έργου TRAILS στα γραφεία της βασκικής αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι δύο ημέρες στις Βρυξέλλες ήταν μια ευκαιρία για τους εταίρους να συναντηθούν δια ζώσης και να σχεδιάσουν τους ορίζοντες στο φιλόδοξο τριετές πρόγραμμα εργασίας του έργου.

Τη συνάντηση τίμησαν με την παρουσία τους οι Simone Rosini (Γ.Δ. Τομέα Απασχόλησης της Ε.Ε.) και Andrea Rotondo (ΕΥ Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας). Συνεχάρησαν την ομάδα για την επιλογή του σχεδίου τους μεταξύ ενός πολύ μεγάλου αριθμού αιτήσεων και επιβεβαίωσαν την υποστήριξη της Επιτροπής για το έργο.

Με επικεφαλής τον Αν. Καθηγητή Ιωάννη Πραγγίδη, και επιστημονικούς συνεργάτες την Ελένη Δάλλα, Αθανασία Καζάκου, Βασιλική Κοτσίρου και Πάρι-Αλέξανδρο Καρυπίδη οι ερευνητές του Δ.Π.Θ. θα διεξαγάγουν έρευνες στους ακόλουθους τομείς:

  • Οικονομικές πολιτικές για άμβλυνση ανισοτήτων από την αναντιστοιχία δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας
  • Πειραματικός σχεδιασμός έρευνας και παρεμβάσεων πολιτικής
  • Σχεδιασμός και δημιουργία πρωτογενών δεδομένων εργαζομένων - εργοδοτών
  • Ενδυνάμωση δευτερογενών δεδομένων μέσω μεθόδων μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης
  • Σχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καλύτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου