Κάτι τρέχει στον Έβρο

Έβρος: Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων Συνοριοφυλάκων

Έβρος: Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων Συνοριοφυλάκων

25-09-2022

Δημοσιεύθηκαν οι πίνακες πληρούντων τα προσόντα κατά φθίνουσα σειρά μορίων ανά κατηγορία υποψηφίων του διαγωνισμού για πρόσληψη ως Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσληψη των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων «Ειδική Δράση: 

Πρόσληψη Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» και «Εκπαίδευση Νέων Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου», οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Δείτε τον πίνακα με τα ονόματα εδώ.