Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
Big Barrel

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Εφαρμογές «έξυπνων πόλεων» αποκτά ο Δήμος Ορεστιάδας

Εφαρμογές «έξυπνων πόλεων» αποκτά ο Δήμος Ορεστιάδας

20-05-2023

Σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων και πλατφόρμας «έξυπνης πόλης» και «βιώσιμης κινητικότητας», στο πλαίσιο της πράξης «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ορεστιάδας» υπέγραψε ο δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης και ο ανάδοχος του έργου.

Αντικείμενο της σύμβασης, προϋπολογισμού 201.465,28 €, είναι η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων και πλατφόρμας «έξυπνης πόλης» και «βιώσιμης κινητικότητας», στον Δήμο Ορεστιάδας στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 8 της Πράξης με τίτλο «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ορεστιάδας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η προμήθεια περιλαμβάνει εφαρμογές «έξυπνων πόλεων».

Ενδεικτικά:

CRUSTA

Υπόγειο εξοπλισμό ανίχνευσης κατειλημμένης θέσης στάθμευσης
Πινακίδες Πληροφόρησης οδηγών για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Αισθητήρες μέτρησης πληρότητας κάδου
Σταθμούς φόρτισης 2 ηλεκτρικών οχημάτων (συμπεριλαμβάνεται δρομολογητής επικοινωνίας & βάση θεμελίωσης)
Έγχρωμες ηλεκτρονικές πινακίδες τεχνολογίας LED
Μεταλλικούς ιστούς στήριξης πινακίδων
Λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου
Infokiosk
Συστήματα διαδικτυακής πύλης προβολής δεδομένων ''έξυπνης πόλης'' προς τους πολίτες
Mobile εφαρμογή πληροφόρησης πολιτών για τις υπηρεσίες ''έξυπνης πόλης'' (Android & iOS)
Υπηρεσίες Πιλοτικής λειτουργίας ''έξυπνης πόλης''
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης ''έξυπνης πόλης''
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες.

Στόχος, όπως τονίζει ο Δήμος Ορεστιάδας είναι, ο εκσυγχρονισμός και η συνεχής αναβάθμιση με τη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος.