Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
EMY ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Κάτι τρέχει στην Ελλάδα

H Αθήνα κατατάσσεται στην πέμπτη θέση στην πέμπτη θέση των 10 κορυφαίων προορισμών της Ευρώπης.
H Αθήνα κατατάσσεται στην πέμπτη θέση στην πέμπτη θέση των 10 κορυφαίων προορισμών της Ευρώπης.

Ελλάδα, αύξηση της ζήτησης από ψηφιακούς νομάδες: έρευνα

13-10-2023

Μετά την πανδημία του COVID-19, ο αριθμός των ψηφιακών νομάδων έχει αυξηθεί εκθετικά, δημιουργώντας πολλές νέες φόρμουλες εξ αποστάσεως απασχόλησης στο τοπίο της αγοράς εργασίας, οι οποίες πλαισιώνονται γενικά με τον όρο «έξυπνη εργασία».

Η Ελλάδα, ακολουθώντας τα βήματα άλλων χωρών όπως η Ρουμανία, η Πορτογαλία, τα Μπαρμπάντος, η Εσθονία, η Γεωργία και οι Βερμούδες, αποφάσισε να εφαρμόσει μια σειρά μέτρων με στόχο την προσέλκυση ψηφιακών νομάδων στη χώρα της, προσφέροντάς τους φορολογικά κίνητρα, ειδική βίζα και άλλα προνόμια. Και οι αιτήσεις : από 10 σε περισσότερες από 500 μέσα σε ένα χρόνο, +5850%!

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την πλατφόρμα CVapp, “Where are all the digital nomads? ”, σχετικά με τους πιο δημοφιλείςπροορισμούς στον κόσμο για ψηφιακούς νομάδες, η Αθήνα κατατάσσεται στην πέμπτη θέση στην πέμπτη θέση των 10 κορυφαίων προορισμών της Ευρώπης. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν αναλύοντας χιλιάδες αναρτήσεις στο Instagram με το hashtag #digitalnomad και προσδιορίζοντας τη χώρα όπου βρισκόταν ο ψηφιακός νομάδα με βάση τη γεωγραφική ετικέτα ή το κείμενο της ανάρτησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να εφαρμόσει μια σειρά από πολύ επωφελείς πρωτοβουλίες για να προσελκύσει τους ψηφιακούς εργαζόμενους προκειμένου να εγκατασταθούν στη χώρα. Η πρώτη από αυτές είναι ο Νόμος 4758 της 4ης Δεκεμβρίου 2020, ο οποίος προσφέρει ειδικό φορολογικό πλαίσιο σε όλους τους εργαζόμενους που αποκτούν φορολογική κατοικία στη χώρα. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις θα απολαμβάνουν έκπτωση φόρου για το 50% του εισοδήματός τους για τα πρώτα επτά χρόνια.

Επιπλέον, ο Νόμος 4825/2021 προβλέπει μια ad hoc θεώρηση για τους ψηφιακούς εργαζόμενους η οποία επιτρέπει στους εργαζόμενους που δεν είναι κάτοικοι της ΕΕ να παραμείνουν στη χώρα για 12 μήνες. Μετά τη λήξη της, είναι δυνατή η παράταση της διαμονής με την υποβολή αίτησης για άδεια διαμονής ψηφιακού νομάδα, η οποία ισχύει για δύο χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί.

Τέλος, προκειμένου να γίνει η χώρα ακόμα πιο ελκυστική, η ελληνική κυβέρνηση έχει επενδύσει στην αναβάθμιση των υποδομών δικτύου για να προσφέρει γρήγορη συνδεσιμότητα 5G σε πόλεις και σε ορισμένα από τα πιο απομακρυσμένα νησιά, κάνοντας μεγάλο μέρος της χώρας τεχνολογικά προηγμένο.