Σήμερα είναι: Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020
greek english turkish
ΙΚΤΕΟ JOY ALL4U

e - ατρικά

Τα προϊόντα που ανακαλούνται.
Τα προϊόντα που ανακαλούνται.

Εμβόλιο για τη μηνιγγίτιδα ανακαλεί ο Εθικός Οργανισμός Φαρμάκων.

09-10-2014

Την ανάκληση των  παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος ΜENINGITEC αποφάσισε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων λόγω ύπαρξης σωματιδίων οξειδίου του σιδήρου (iron oxide) στις προγεμισμένες σύριγγες.

Τα προϊόντα που ανακαλούνται είναι τα εξής:

Προϊόν                                                           Αρ. παρτ.         Ημ. λήξ.

ΜΕΝΙΝGITEC PFS 0,5mLx 1 GR CY       G96207        2014-09

ΜΕΝΙΝGITEC PFS  0,5mLx 1GR CY        G80253        2014-09
 
ΜΕΝΙΝGITEC PFS 0,5mLx 1 GR CY        G76682         2014-09

ΜΕΝΙΝGITEC  PFS 0,5mLx 1 GR CY       H06769        2014-11

ΜΕΝΙΝGITEC PFS 0,5mLx 1 GR CY        H36188        2015-02

ΜΕΝΙΝGITEC PFS 0,5mLx 1 (NB) GR CY  J13349          -

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στα πλαίσια της προστασίας της Δημοσιάς Υγείας και με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση που αποφάσισε ο κατασκευαστής. Οι εταιρείες που πραγματοποιούν τη διακίνηση του προϊόντος στην Ελληνική Αγορά οφείλουν να επικοινωνήσουν με τους αποδέκτες του προϊόντος για την εφαρμογή της και να ολοκληρώσουν την απόσυρση του σε εύλογο χρονικό διάστημα. Συγχρόνως, πρέπει να ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΦ, ενώ τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών θέτοντας τα υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

-