Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
EMY ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Κάτι τρέχει στην Ελλάδα

Ανοιχτή μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2024 παραμένει η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ
Ανοιχτή μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2024 παραμένει η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ

Επίδομα Παιδιού: Ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του 2023

03-01-2024

Ανοιχτή μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2024 παραμένει η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού που αφορούν τις αιτήσεις για το έτος 2023.

Ειδικότερα, η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη για τους δικαιούχους του επιδόματος που δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση Α21 για το έτος 2023 και για όσους πολίτες ξεκίνησαν τη δημιουργία αίτησης Α21 αλλά δεν έκαναν οριστική υποβολή της. Μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης Α21 θα κλείσει οριστικά και δεν θα είναι πλέον δυνατή η υποβολή για το έτος 2023.

Τα νέα ποσά
Σύμφωνα με τον νέο νόμο, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα έχουν όφελος από την αύξηση του επιδόματος ως εξής.

Το επίδομα για ένα παιδί από τα 50 ευρώ ανεβαίνει στα 70 ευρώ.
Το επίδομα για δύο παιδιά από τα 70 ευρώ πηγαίνει στα 120 ευρώ
Το επίδομα για τρία παιδιά διαμορφώνεται στα 170 ευρώ
Το επίδομα για τέσσερα παιδιά ανεβαίνει στα 220 ευρώ από 170 ευρώ.

Δικαιούχοι και εισοδηματικά κριτήρια για την αίτηση

Για τον καθορισμό των δικαιούχων οικογενειών προσδιορίζονται τρεις κατηγορίες ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, ως ακολούθως:

Πρώτη κατηγορία: Εισόδημα έως 6.000 ευρώ
Δεύτερη κατηγορία: Εισόδημα από 6.001 ευρώ έως 10.000 ευρώ
Τρίτη κατηγορία: Εισόδημα από 10.001 ευρώ έως 15.000 ευρώ.
Τα ποσά του επιδόματος, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, προσδιορίζονται ως ακολούθως:

Για την πρώτη κατηγορία:

70 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο
70 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο
Επιπλέον 140 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για τη δεύτερη κατηγορία:

42 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο
Επιπλέον 42 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο
Επιπλέον 84 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για την τρίτη κατηγορία:

28 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο
Επιπλέον 28 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο
Επιπλέον 56 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού Α21 είναι η υποβολή φορολογικής δήλωσης εισοδήματος κάθε έτος από την οικογένεια, καθώς για τον υπολογισμό της κατηγορίας ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπ' όψιν το εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό του τρέχοντος οικονομικού έτους.