Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
EMY ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Επιμελητήριο Έβρου: Ζητά την στήριξη των εργαζομένων της Olympus Bank

Επιμελητήριο Έβρου: Ζητά την στήριξη των εργαζομένων της Olympus Bank

07-02-2023

Τη λήψη μέτρων στήριξης των εργαζομένων της Olympus Bank, μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ζητά με επιστολή που απέστειλε προς τον πρωθυπουργό της χώρας ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου Χριστόδουλος Τοψίδης.

Στην επιστολή αναφέρεται πως την 4/2/2023, όλως αιφνιδίως, ενημερωθήκαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι «Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛΥΜΠΟΣ Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» δεν διαθέτει τα ελάχιστα ίδια κεφάλαια που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, ούτε κατόρθωσε να αντλήσει τα απαιτούμενα κεφάλαια μετά και την άπρακτη παρέλευση και της προθεσμίας που της είχε δοθεί για το σκοπό αυτό. Κατόπιν αυτού, η άδεια της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛΥΜΠΟΣ Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» ανακλήθηκε κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1024/2013 δυνάμει της Απόφασης 456/1/04/02/2023 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β/528/04/02/2023 ».

AUDI TERZENIDIS

Κατόπιν αυτών, ήδη, σήμερα, η τράπεζα έχει διακόψει τη λειτουργία της στα δυο καταστήματα που διαθέτει στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα, με αποτέλεσμα και την διακοπή των εργασιακών σχέσεων των 40 εργαζομένων της.

Και συνεχίζει ο κ. Τοψίδης: 

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι η διακοπή λειτουργίας της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛΥΜΠΟΣ Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» υπαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τυγχάνει απολύτως νόμιμη. Ωστόσο, η απόφαση αυτή έχει δημιουργήσει αναταραχή στην προσωπική, οικονομική, οικογενειακή και κοινωνική ζωή 40 εργαζομένων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η υπηρεσιακή τους αρτιότητα και αφοσίωση.

Θεωρούμε, αδήριτη ανάγκη, όπως μεριμνήσετε για την επαγγελματική αποκατάσταση του μικρού αριθμού των εργαζομένων της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης. Δεδομένου ότι οι χιλιάδες καταθέσεις της εν λόγω τράπεζας μεταβιβάστηκαν στο πιστωτικό ίδρυμα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ παρακαλούμε, όπως άμεσα, προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για να μεταφερθεί και ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων, προκειμένου για την διασφάλιση του εργασιακού τους μέλλοντος.

Επειδή, ειδικά για τον Έβρο, κάθε θέση εργασίας είναι εξαιρετικά σημαντική για περισσότερους από έναν λόγους.

Επειδή, η Κυβέρνησή σας στηρίζει τον Έβρο παντί τρόπο, θεωρούμε δεδομένο ότι με προσωπική σας παρέμβαση θα υπάρξει άμεση μέριμνα για τους 40 εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.

Με εκτίμηση,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ