Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ

Επιδοτούμενα προγράμματα

Επιτέλους "πράσινο φώς" για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020

Επιτέλους "πράσινο φώς" για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020

18-12-2015

4,7 δισ. ευρώ θα διατεθούν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 το οποίο εγκρίθηκε πλέον και επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται κυρίως:

  • στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,

  • στην διατήρηση και την ενίσχυση των οικοσυστημάτων και

  • στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές

Με βάση σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, μεταξύ των άλλων αναμένεται ότι:

  • 6.300 γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα λάβουν στήριξη για επενδύσεις για αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό,

  • 23.900 νέοι γεωργοί θα λάβουν ενισχύσεις για πρώτη εγκατάσταση,

  • 8.300 και πλέον γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα λάβουν στήριξη για την ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού, τοπικών αγορών και για δραστηριότητες προώθησης

  • 600 περίπου επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο αγρο-διατροφικό τομέα θα λάβουν στήριξη για επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων,

  • 86.640 θέσεις κατάρτισης θα δημιουργηθούν για γεωργούς και αγροτικές επιχειρήσεις.

  • Θα συνεχιστεί η πρωτοβουλία Leader

Το Ελληνικό πρόγραμμα εγκρίθηκε με μεγάλη καθυστέρηση και τελευταίο από τα 118 προγράμματα των 28 κρατών μελών της Ε.Ε.

Ας ελπίσουμε ότι κατά την υλοποίηση του, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, δεν θα παρουσιάσει ανάλογες, με την έγκριση του, καθυστερήσεις.

 

Κάντε like στη σελίδα της Θρακικής Αναπτυξιακής στο Facebook και μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ.