Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Δόθηκε το "πράσινο φως" της Κομισιόν για το φυσικό αέριο στην Αλεξανδρούπολη.
Δόθηκε το "πράσινο φως" της Κομισιόν για το φυσικό αέριο στην Αλεξανδρούπολη.

FSRU Αλεξανδρούπολης: Πιο κοντά στην επενδυτική απόφαση μετά την έγκριση της Κομισιόν

18-06-2021

Πιο κοντά στην επενδυτική απόφαση για την εκκίνηση της επένδυσης του τερματικού σταθμού FSRU Αλεξανδρούπολης, είναι η Gastrade, μετά την έγκριση από την Κομισιόν, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Ειδικότερα η Κομισιόν ενέκρινε το ελληνικό μέτρο στήριξης στήριξης ύψους 166,7 εκατ. ευρώ για την κατασκευή νέου τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου («ΥΦΑ») στην Αλεξανδρούπολη (Ελλάδα).

Όπως σημειώνεται από την Κομισιόν, το έργο θα συμβάλει στην ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού στην Ελλάδα και γενικότερα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, χωρίς να στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό.

Η έγκριση της Κομισιόν ξεκλειδώνει τη συγχρηματοδότηση της υποδομής από το ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς είναι ενταγμένο στον «Κατάλογο Μεγάλων Έργων» του ΕΠΑΝΕΚ.

Τα επόμενα βήματα:

Εκτός από την επενδυτική απόφαση, οι επόμενες ημέρες είναι σημαντικές για την ολοκλήρωση του συνόλου των απαραίτητων εκκρεμοτήτων για την εκκίνηση της επένδυσης.

-Σε τελικό στάδιο βρίσκεται και η έγκριση της Κομισιόν για την «είσοδο» του ΔΕΣΦΑ στο μετοχικό σχήμα της Gastrade. Η Κομισιόν έχει ήδη εγκρίνει τη συμμετοχή στο μετοχικό σχήμα της Gastrade του «βουλγαρικού ΔΕΣΦΑ», δηλαδή της Bulgartransgaz.

-Θα υπογραφούν οι συμβάσεις με τους αναδόχους κατασκευής του FSRU για την υλοποίηση των έργων, που αφορούν την κατασκευή της πλωτής μονάδας, όσο και του συστήματος αγωγών σύνδεσής της με το εθνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου.

-Σε δεύτερο χρόνο, θα γίνει και η «είσοδος» της κρατικής Eταιρείας Aξιοποίησης Eνεργειακών Πόρων της Βόρειας Μακεδονίας (NER) με 10% στην Gastrade. Ειδικότερα, αφού οριστικοποιηθεί το μετοχικό σχήμα της εταιρείας, από κοινού οι μέτοχοι θα αποφασίσουν με ποιον τρόπο θα ανακατανεμηθούν τα μερίδιά τους, για τη συμμετοχή της NER.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Ο νέος τερματικός σταθμός ΥΦΑ στην Αλεξανδρούπολη θα βελτιώσει τον εφοδιασμό και τις υποδομές φυσικού αερίου όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η βελτίωση αυτή θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού. Το ελληνικό μέτρο στήριξης περιορίζει την ενίσχυση σε ό,τι είναι αναγκαίο για την υλοποίηση του έργου και θα υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις ώστε να είναι βέβαιο ότι ελαχιστοποιούνται οι δυνητικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.»

Τα ελληνικά σχέδια:


Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή τα σχέδιά της για τη στήριξη της κατασκευής νέου τερματικού σταθμού ΥΦΑ στην Αλεξανδρούπολη, ο οποίος θα περιλαμβάνει πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης («FSRU») για την παραλαβή, αποθήκευση και επαναεριοποίηση του ΥΦΑ (που θα συμπληρώνεται από μόνιμες υπεράκτιες εγκαταστάσεις, όπως σύστημα πρόσδεσης και κατακόρυφοι αγωγοί), καθώς και σύστημα υποθαλάσσιου και χερσαίου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου που θα συνδέει την FSRU με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου της Ελλάδας («ΕΣΦΑ»).

Σημειώνεται ότι ο σταθμός FSRU Αλεξανδρούπολης έχει συμπεριληφθεί στους καταλόγους των ευρωπαϊκών έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της ενέργειας, με βάση τους κανόνες για τα ΔΕΔ-Ε της ΕΕ («Διευρωπαϊκό Δίκτυο στον τομέα της Ενέργειας»), από το 2013.

Ο τερματικός σταθμός αναμένεται να βελτιώσει την ασφάλεια του εφοδιασμού όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τη Βουλγαρία και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δεδομένου ότι θα αποτελέσει νέα δυνητική πηγή ενέργειας προς σύνδεση στον αγωγό διασύνδεσης Ελλάδας και Βουλγαρίας («IGB»). Η Επιτροπή ενέκρινε δημόσια στήριξη για το έργο IGB, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος υπό κατασκευή, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, τον Νοέμβριο του 2018.

Θα μπορεί να χρησιμοποιείται και για υδρογόνο

Οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο τερματικός σταθμός ΥΦΑ θα είναι δυνατό να χρησιμοποιείται για υδρογόνο και ότι το έργο θα συμβάλει σε καθαρότερο ενεργειακό μείγμα, μέσω αυξημένης χρήσης φυσικού αερίου αντί για άνθρακα.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο με χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων («ΕΔΕΤ»), κυρίως από πόρους που ελέγχονται άμεσα από το ελληνικό κράτος και τελούν υπό τη διαχείρισή του στο πλαίσιο του Εταιρικού Σύμφωνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020. Η στήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης ύψους 166,7 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχος της ενίσχυσης είναι η εταιρεία Gastrade SA, στην οποία συμμετέχουν ο ελληνικός κατεστημένος φορέας εκμετάλλευσης φυσικού αερίου (ΔΕΠΑ) και ο βουλγαρικός διαχειριστής συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου (Bulgartransgaz EAD). Η Gastrade θα είναι ο φορέας υλοποίησης και εκμετάλλευσης του νέου τερματικού σταθμού.

Πηγή: energypress.gr