Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
EMY ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Ιδρύεται νέος σύλλογος στην Αλεξανδρούπολη
Ιδρύεται νέος σύλλογος στην Αλεξανδρούπολη

Ιδρύεται νέος σύλλογος στην Αλεξανδρούπολη: "Ηρόδικος ο Σηλύμβριος"

06-04-2021

Ένας νεός σύλλογος αναδύεται στην Αλεξανδρούπολη με όνομα  «Σύλλογος Φίλων Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης - ΗΡΟΔΙΚΟΣ ο ΣΗΛΥΜΒΡΙΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΡΟΔΙΚΟΣ ο ΣΗΛΥΜΒΡΙΟΣ», κατά το όνομα του πρώτου Θράκα ιατρού της αρχαιότητας και δασκάλου του Ιπποκράτη.

Ο Σύλλογος αναγνωρίστηκε δυνάμει της υπ΄ αριθμόν 12/2021 διάταξης του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης, καταχωρήθηκε με α/α 9/2021 στα οικεία βιβλία που τηρούνται στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης και έχει έδρα την Αλεξανδρούπολη.


Αποτελεί "καρπό" μιας προσπάθειας, η οποία ξεκίνησε με ανοιχτό κάλεσμα και συζήτηση τον Ιανουάριο του 2021. Φιλοδοξία των ιδρυτικών μελών του είναι ο σύλλογος αυτός με την ενεργή παρουσία του να αποτελέσει μία «γέφυρα» ανάμεσα στο Νοσοκομείο και τον κόσμο που το χρειάζεται.

Οι βασικοί σκοποί του, όπως αυτοί αναφέρονται στο καταστατικό, είναι:

  • Η ανάδειξη του έργου του ΠΓΝΑ και η κοινωνική προσφορά του σε υγειονομικό
  • επίπεδο.
  • Η υποστήριξη επικουρικά με τη μέριμνα της κρατικής δομής των λειτουργιών και
  • αναγκών του ΠΓΝΑ, των ασθενών και των εργαζομένων του.
  • Η διάδοση και υποστήριξη της εθελοντικής προσφοράς.

Οι δραστηριότητες του Συλλόγου θα αφορούν μεταξύ άλλων την πληροφόρηση του κοινού για τις παρεχόμενες από το ΠΓΝΑ υπηρεσίες, τη διοργάνωση επιστημονικών και ενημερωτικών ημερίδων και συναφών εκδηλώσεων, την υποστήριξή του σε ηθικό και ανθρώπινο επίπεδο και, τέλος, την ανεύρεση πόρων για τη στήριξή του.

Μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί με τη συμμετοχή του να συμβάλλει ενεργά στην πραγμάτωση των σκοπών του.

Η επικοινωνία με το σύλλογό  μπορεί να γίνεται μέσω της ακόλουθης ηλεκτρονικής
διεύθυνσης: irodikososilimbrios@gmail.com