Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Λαμπάκης: Συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία ολοκλήρωσης ΧΥΤΥ Ανατολικού Τομέα της ΑΜΘ

Λαμπάκης: Συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία ολοκλήρωσης ΧΥΤΥ Ανατολικού Τομέα της ΑΜΘ

08-06-2017

Με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του Άρθρου 152 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 298/05-09- 2011) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης ακυρώνεται η υπ. αριθμ. 6249/30-3- 2017 απόφαση του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. που αφορά στη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση του έργου "Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης".

Σύμφωνα με την απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του Άρθρου 152 στην οποία προσέφυγε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, η διαδικασία που ακολούθησε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, η οποία διαδικασία κατέληξε στην τελευταία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του και με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στην προσφεύγουσα εταιρεία "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.", είναι καθόλα νόμιμη και δεν παραβιάστηκε σε καμία περίπτωση η υποχρέωση του Δήμου για τη συμμόρφωσή του στις αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής.

Μετά από αυτή τη δικαίωση της δημοτικής αρχής και προσωπικά του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελου Λαμπάκη, και παρά την καθυστέρηση που επέφερε η απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης στη διαδικασία ολοκλήρωσης του έργου "Κατασκευή ΧΥΤΥ Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας ΑΜΘ", και παρά τα κακόβουλα και για μια ακόμη φορά αβάσιμα σχόλια συγκεκριμένου δημοτικού συμβούλου, συνεχίζονται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε το συγκεκριμένο έργο να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό προς όφελος των δημοτών και του τόπου μας.

Δείτε τι ανέφερε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Βαγγέλης Λαμπάκης σε σχετική Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες 7 Ιουνίου: