Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
FAGI

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης ενημερώνει τα μέλη του ότι «παγώνει» για 75 ημέρες η πληρωμή επιταγών που λήγουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης ενημερώνει τα μέλη του ότι «παγώνει» για 75 ημέρες η πληρωμή επιταγών που λήγουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021.

Μικρή "ανάσα" για τα καταστήματα του λιανεμπορίου

11-02-2021

Μια "ανάσα" θα πάρουν τα καταστήματα του λιανεμπορίου μέσα στην περίοδο του lockdown. "Παγώνει" για 75 ημέρες η πληρωμή επιταγών που λήγουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης ενημερώνει τα μέλη του ότι «παγώνει» για 75 ημέρες η πληρωμή επιταγών που λήγουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021. Οι επιχειρήσεις πρέπει να δηλώσουν από 12/2 ως 17/2 τα ακαθάριστα έσοδά τους από Οκτώβρη ως Δεκέμβρη.

Με την Υπουργική Απόφαση Α.1022 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 516/Β/9-2-2021, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώσουν τα ακαθάριστα έσοδά τους για τους μήνες Οκτώβριο έως Δεκέμβριο 2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myBusinessSupport» από τις 12 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2021.

Όπως ορίζεται στην απόφαση το μέτρο της αναστολής πληρωμής επιταγών κατά 75 ημέρες αφορά:


-Επιχειρήσεις που είναι κλειστές με κρατική εντολή.

-Έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού και εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 40% για την περίοδο Οκτωβρίου έως Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο έτους 2019.

-Ιδρύθηκαν μετά την 1η.1.2020, με δραστηριότητα που εμπίπτει στις λίστες των ΚΑΔ.

Σύμφωνα με την απόφαση, από τις 25 Ιανουαρίου 2021 και μέχρι την 28 Φεβρουαρίου 2021, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου, οφειλόμενων από πληττόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες την 5.11.2020 έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας όπως αυτοί καθορίζονται – κατά περίπτωση – στους συνημμένους πίνακες των Παραρτημάτων 1 και 2, του εν λόγω ΦΕΚ.

Σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή στοιχεία πέραν των συνεπειών της ψευδούς δήλωσης επέρχεται απώλεια των ευεργετημάτων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν.4772/2021 (Α’ 17).