Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
Big Barrel

Κάτι τρέχει στην Ελλάδα

Η επιχορήγηση είναι για διάστημα από 6 έως 12 μήνες αντίστοιχα και, άρα, 12 μήνες και 24 μήνες συνολικής αποαχόλησης για κάθε έναν από τους ωφελούμενους
Η επιχορήγηση είναι για διάστημα από 6 έως 12 μήνες αντίστοιχα και, άρα, 12 μήνες και 24 μήνες συνολικής αποαχόλησης για κάθε έναν από τους ωφελούμενους

Ο.Α.Ε.Δ: Νέο πρόγραμμα για ανέργους έως 24 μήνες.

21-06-2015

Η Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου ανακοίνωσε την υλοποίηση προγράμματος χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για νέες θέσεις εργασίες στις περιφέρειες της χώρας, όπως και στην ΑΜ-Θ, και αναμένεται να προκηρυχθεί το Σεπτέμβριο.

Πρόκειται για εξειδίκευση πιστώσεων ύψους 380.000.000€, τα οποία προορίζονται για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων για νέες θέσεις εργασίας και απευθύνεται και σε νέους. Η επιχείρηση, η οποία θα μετέχει στο πρόγραμμα, είναι υποχρεωμένη, μετά από σύντομο χρονικό διάστημα κατάρτισης, να κρατήσει στην εργασία τον ωφελούμενο άνεργο για χρονικό διάστημα ανάλογο με αυτό που προβλέπεται από το πρόγραμμα.

Η επιχορήγηση είναι για διάστημα από 6 έως 12 μήνες αντίστοιχα και, άρα, 12 μήνες και 24 μήνες συνολικής αποαχόλησης για κάθε έναν από τους ωφελούμενους που θα συμμετάσχουν σε αυτό. Το ποσό της τάξεως του 1,3.000.000.000€ από το ΕΣΠΑ της περιόδου 2014 - 2020 έχει εγκριθεί από το Δεκέμβριο του 2014.

Σε ότι αφορά ειδικότερα την περιφέρεια ΑΜ-Θ, η σχετική πρόταση κατευθύνεται στον τομέα της εξειδίκευσης της επιχειρηματικότητας και υποβλήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος ΑΜ-Θ. Ο αριθμός των θέσεων που θα ανοίξουν δεν είναι ακόμα γνωστός.

Να σημειωθεί πως ήδη στην ΑΜ-Θ υλοποιούνται 28 προγράμματασυνολικού προϋπολογισμού 9,5.000.000€, με τις εκταμιεύσεις να αγγίζουν τα 1,5.000.000€.

Πηγή: dikaiologitika.gr