Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Παίρνει μπρος η παράκαμψη Προβατώνα - Την Παρασκευή υπογράφεται το έργο

Παίρνει μπρος η παράκαμψη Προβατώνα - Την Παρασκευή υπογράφεται το έργο

29-09-2022

Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης η σύμβαση μεταξύ Εγνατίας Οδού Α.Ε. και της αναδόχου εταιρείας ΑΚΤΩΡ για την κατασκευή του έργου "Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο -Ορμένιο: Εργασίες παράκαμψης Προβατώνα (80.1.1)".

Το έργο έχει κόστος με ΦΠΑ 11,16 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 9 εκατ. ευρώ). Με τη συγκεκριμένη εργολαβία ολοκληρώνονται τα έργα στον οδικό άξονα Αρδάνιο-Ορμένιο συνολικού μήκους 124χλμ. Το προκηρυχθέν έργο είναι υπόλοιπο της προηγούμενης εργολαβίας καθώς κόλλησε στις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις.

Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 16 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί απο το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΠΕΠ Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και πόρους του ΠΔΕ.

Ταυτότητα του έργου
Αντικείμενο του υπόψη έργου αποτελεί η ολοκλήρωση της κατασκευής της οδικής παράκαμψης του οικισμού Προβατώνα, μήκους 3,93 χλμ, η κατασκευή του Α/Κ Προβατώνα και η ολοκλήρωση της κατασκευής του παράπλευρου οδικού δικτύου εκατέρωθεν του άξονα και τις αποκαταστάσεις του δικτύου τοπικών οδών (κάθετες οδοί).

Ο άξονας Αρδάνιο–Ορμένιο μήκους 124 χλμ. είναι άξονας στρατηγικής σημασίας και βασική σύνδεση με την Βουλγαρία. Αποτελεί τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και απόληξη του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου IX στο ελληνικό έδαφος.