Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θράκης: "Η μεταφορά του από την Αλεξανδρούπολη στην Καβάλα, θα επιφέρει μεγάλο οικονομικό πλήγμα"

Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θράκης: "Η μεταφορά του από την Αλεξανδρούπολη στην Καβάλα, θα επιφέρει μεγάλο οικονομικό πλήγμα"

20-01-2021

Οι υπάλληλοι του ΠΓΑ Θράκης με επιστολή τους στον υπουργό Μετανάστευσης εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκεια τους στην σχεδιαζόμενη μεταφορά του ΠΓΑ Θράκης από την Αλεξανδρούπολη στην Καβάλα.

Όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου, "Η μεταφορά του γραφείου συνεπάγεται απώλεια θέσεων εργασίας και μείωση του εισοδήματος σε πολλούς επιμέρους κλάδους, όπως δικηγόροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί οι οποίοι απασχολούνται σε δομές φιλοξενίας ανηλίκων που έχουν την έδρα τους στην Αλεξανδρούπολη".

Ακολουθεί η επιστολή:

Σύμφωνα με την υπάρχουσα εθνική νομοθεσία και συγκεκριμένα στο Ν. 4636/ 2019 Άρθρο 39, Παράγραφος 2, «Οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης διακρίνονται σε πέντε (5) στάδια: 1) Ενημέρωσης 2) Υπαγωγής, 3) Καταγραφής και ιατρικού ελέγχου, 4) Παραπομπής σε διαδικασίας υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας και 5) Περαιτέρω παραπομπή και μετακίνηση.

Τα τρία πρώτα στάδια της διαδικασίας, σύμφωνα με το συγκεκριμένο Άρθρο, πρέπει να γίνονται στο εκάστοτε Κέντρο Υποδοχής & Ταυτοποίησης (ΚΥΤ). Με βάση την Παράγραφο 6 του ίδιου Άρθρου, το 4ο στάδιο παραπομπής σε διαδικασίας υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας, οι υπήκοοι Τρίτων Χωρών ή οι Ανιθαγενείς που επιθυμούν να υπαχθούν σε καθεστώς διεθνούς προστασίας, παραπέμπονται στο κατά τόπο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου (ΠΓΑ).

Επομένως, το ΠΓΑ Θράκης, με έδρα την Αλεξανδρούπολη, το οποίο έχει συσταθεί με το Άρθρο 6, του ΠΔ 104 – 2012 και έχει τοπική αρμοδιότητα την εδαφική Περιφέρειας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι το αρμόδιο γραφείο στο οποίο κατατίθενται αιτήματα ασύλου των υπηκόων Τρίτων Χωρών ή Ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν περάσει τα τρία πρώτα στάδια της διαδικασίας, στο ΚΥΤ Φυλακίου.

Παράλληλα, η δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο της Καβάλας, βρίσκεται εντός της αρμοδιότητας του ΠΓΑ Θράκης. Αναλυτικότερα και σε σχέση με όσα έχουν διαδραματιστεί τις τελευταίες ημέρες με αφορμή την ανακοίνωση της αιφνίδιας μεταφοράς του ΠΓΑ Θράκης από την Αλεξανδρούπολη στην Καβάλα, με την αιτιολογία της «έλλειψης αντικειμένου», έχουμε να παρατηρήσουμε ότι το ΠΓΑ Θράκης όχι μόνο δεν είναι άνευ αντικειμένου αλλά αντίθετα από την αρχή της λειτουργίας του το 2013, εξυπηρετεί τους δύο παραπάνω φορείς. Επιπρόσθετα το ΠΓΑ Θράκης παρέχει πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου, δηλαδή την υπαγωγή στις νόμιμες διαδικασίες χορήγησης διεθνούς προστασίας υπηκόων Τρίτων Χωρών που εισήλθαν παράτυπα στην ελληνική επικράτεια από τα χερσαία σύνορα και δεν έχουν περάσει από τις νόμιμες διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης ή και δεν είχαν υποπέσει μέχρι τότε στην αντίληψη των αρμόδιων Αρχών.

Το ΠΓΑ Θράκης έχει μέχρι σήμερα έδρα του την Αλεξανδρούπολη, η οποία επιλέχθηκε για τους εξής λόγους: 

  • Aποτελεί τη μεγαλύτερη πόλη της παραμεθορίου.
  • Απέχει από τα ελληνοτουρκικά σύνορα μόλις 35 χιλιόμετρα, από το ΚΥΤ Φυλακίου 140 χιλιόμετρα και από την Καβάλα 150 χιλιόμετρα.
  • Εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στις σχετικές διαδικασίες σύμφωνα με τις τρέχουσες Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κείμενη Εθνική Νομοθεσία.
  • Αποτελεί συγκοινωνιακό κόμβο της περιφέρειας καθώς διαθέτει σύγχρονο αεροδρόμιο, την Εγνατία Οδό, σιδηροδρομική σύνδεση με την υπόλοιπη Ελλάδα και άρα υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε αυτήν.

Επιπρόσθετα, το ΠΓΑ Θράκης στο πλαίσιο της πολύχρονης λειτουργίας του ενισχύει, όπως έχει αποδειχτεί στο παρελθόν, σε περιόδους έξαρσης της μεταναστευτικής κρίσης, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ). Ειδικότερα, το ΠΓΑ Θράκης έχει προβεί σε μαζικές καταγραφές και λοιπές διοικητικές 1 ενέργειες, όποτε αυτό έχει ζητηθεί από την ηγεσία της ΕΛΑΣ, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας της γεωγραφικά αυτής ευαίσθητης παραμεθόριας περιοχής

Η μεταφορά του ΠΓΑ Θράκης από την Αλεξανδρούπολη στην Καβάλα, με επιχείρημα τη λειτουργία δύο δομών φιλοξενίας αιτούντων ασύλου στους νομούς Καβάλας και Δράμας, δεν διασφαλίζει την μόνιμη και εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας μας, λαμβάνοντας υπόψη τις επισφαλείς συνθήκες λειτουργίας αυτών των δομών φιλοξενίας που επηρεάζονται από πολυάριθμους ρευστούς και απρόβλεπτους οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες.

Ως προς τις επιπτώσεις της μεταφοράς του ΠΓΑ Θράκης στην τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης και όλου του νομού Έβρου: Η μεταφορά του ΠΓΑ Ασύλου Θράκης από την Αλεξανδρούπολη στην Καβάλα, θα επιφέρει μεγάλο οικονομικό πλήγμα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και στον ευρύτερο νομό,ο οποίος πλήττεται ήδη από αυξημένη ανεργία και είναι μια από τις πλέον φτωχές περιφέρειες της Ελλάδας. Η μεταφορά του γραφείου συνεπάγεται απώλεια θέσεων εργασίας και μείωση του εισοδήματος σε πολλούς επιμέρους κλάδους, όπως δικηγόροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί οι οποίοι απασχολούνται σε δομές φιλοξενίας ανηλίκων που έχουν την έδρα τους στην Αλεξανδρούπολη.

Η επικείμενη αλλαγή θέτει το σύνολο των υπαλλήλων του ΠΓΑ Θράκης αντιμέτωπους με ένα ανυπέρβλητο πρόβλημα που αφορά: είτε την καθημερινή αναγκαστική μετακίνησή τους 300χιλ από και προς την Καβάλα, είτε την μετακόμισή τους στην Καβάλα, η οποία συνεπάγεται αποσύνθεση της οικογένειας τους και τέλος τον εξαναγκασμό τους σε παραίτηση.

Με βάση τα παραπάνω θα θέλαμε να υποβάλλουμε τα εξής ερωτήματα: Αναφορικά με το μόνιμο προσωπικό:

  • Θα υπάρξει δυνατότητα επιλογής μετακίνησής τους σε άλλα ΠΓΑ-ΑΚΑ ή και σε άλλες υπηρεσίες που ανήκουν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου;
  • Υπάρχει πρόβλεψη για τοποθέτηση τους σε θέσεις εργασίας Υπηρεσιών και Φορέων που ανήκουν σε άλλα Υπουργεία εντός της Αλεξανδρούπολης;

Αναφορικά με τους συμβασιούχους:

Οι συμβασιούχοι μπορούν να επιλέξουν να υπηρετήσουν σε περίπτωση μεταφοράς του Γραφείου σε άλλα περιφερειακά γραφεία και αυτοτελή κλιμάκια ασύλου της περιοχής ήτοι το ΑΚΑ Ξάνθης και το ΑΚΑ Φυλακίου;

  • Μέχρι πότε υπάρχει η χρηματοδότηση για τους συμβασιούχους της Υπηρεσίας Ασύλου;
  • Σε περίπτωση μεταφοράς του γραφείου υπάρχει πρόβλεψη για την συνακόλουθη μετακίνηση των συμβασιούχων μαζί με τους μόνιμους;