Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
THE GARDENERS

Κάτι τρέχει στην Ελλάδα

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από τις 13 Απριλίου 2013 έως τις 7 Μαΐου 2013.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από τις 13 Απριλίου 2013 έως τις 7 Μαΐου 2013.

Προκηρύχθηκαν 2.300 θέσεις στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

04-04-2013
Η Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην 237η/2-4-2013 συνεδρίασή της και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α' 30-1-2013) και τις υπ' αριθ. Φ.253.1/27224/Β6 (ΦΕΚ 586 Β' 14-3-2013) για τα Προπτυχιακά και 23670/B7 (ΦΕΚ 524 Β' 6-3-2013) για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Υπουργικές Αποφάσεις, αποφάσισε την προκήρυξη 2.300 πρόσθετων θέσεων φοιτητών σε τρία προπτυχιακά και εννέα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ως ακολούθως:

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (500 θέσεις)
2. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (300 θέσεις)
3. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (200 θέσεις)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) (150 θέσεις)
2. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (250 θέσεις)
3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (125 θέσεις)
4. Τραπεζική (125 θέσεις)
5. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (100 θέσεις)
6. Διασφάλιση Ποιότητας (100 θέσεις)
7. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (100 θέσεις)
8. Διαχείριση Αποβλήτων (100 θέσεις)
9. Σπουδές στην Εκπαίδευση (250 θέσεις)

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από τις 13 Απριλίου 2013 έως τις 7 Μαΐου 2013. Η πρόσκληση για την υποβολή των αιτήσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. την ερχόμενη εβδομάδα. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Μαΐου 2013 στα γραφεία του Ε.Α.Π. στη Πάτρα, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών (κτίριο Διοίκησης).

Οι υποψήφιοι για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία. Οι υποψήφιοι για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία μετά τη λήψη του πτυχίου.

Δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις εισαγωγής σε κάθε πρόγραμμα σπουδών εδώ