Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
Big Barrel

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Πρωτοποριακό πρόγραμμα για ηλικιωμένους θα εφαρμόσει στην Ορεστιάδα το ΑΠΘ

Πρωτοποριακό πρόγραμμα για ηλικιωμένους θα εφαρμόσει στην Ορεστιάδα το ΑΠΘ

26-09-2016

Ομόφωνα ψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας το Μνημόνιο Συνεργασίας του δήμου με τη Σχολή Επιστημών Υγείας του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α. Π. Θ.) για την υλοποίηση ενός πρωτοποριακού προγράμματος που το Πανεπιστήμιο θα υλοποιήσει σε συνεργασία με δύο μόνο δήμους της χώρας, ένας εκ των οποίων ο δήμος Ορεστιάδας. 

"Πρόκειται για μία παγκόσμια αναγνωρισμένη και με πολύ καλά αποτελέσματα εφαρμογή που απευθύνεται στην τρίτη ηλικία", εξήγησε στο δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρχος Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυρίδης, παρουσιάζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος.  

“Η κατεύθυνση του προγράμματος είναι η “επανατροφοδότηση” της κινητοποίησης των ηλικιωμένων ανθρώπων, τόσο σωματικά όσο και νοητικά. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι με τη μέθοδο αυτή αυξάνεται θεαματικά η αίσθηση της αντίληψης, της μνήμης και της διαύγειας της νοητικής τους ικανότητας”, πρόσθεσε ο κ. Μαυρίδης.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά σε μία ομάδα 25 ηλικιωμένων, που θα ανανεώνεται από νέες συμμετοχές ανά δέκα εβδομάδες. Η δαπάνη εφαρμογής του, όπως και ο εξοπλισμός και το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί θα επιβαρύνουν για ένα έτος αποκλειστικά το Πανεπιστήμιο, το οποίο αναλαμβάνει και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Δεν αποκλείεται, πάντως, το πρόγραμμα να συνεχιστεί, εάν το Πανεπιστήμιο και ο δήμος καταλήξουν σε συμφωνία παραχώρησης των υπολογιστών και του λογισμικού και μετά τη συμπλήρωση του πρώτου χρόνου.  

Στο επόμενο διάστημα αναμένεται η εγκατάσταση του προγράμματος από εξειδικευμένα στελέχη της Σχολής, που θα καθορίσουν και τα κριτήρια επιλογής (ηλικία, παθήσεις κ. α.) των ατόμων που θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό. 

Πηγή: e-vertigo.gr