Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
EMY ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Στη δημιουργία ενός ψηφιακού οικοσυστήματος στοχεύει ο Δήμος Σουφλίου

Στη δημιουργία ενός ψηφιακού οικοσυστήματος στοχεύει ο Δήμος Σουφλίου

04-02-2023

Ο Δήμος Σουφλίου, ως Συντονιστής εταίρος (Leader), υπέβαλε τον Οκτώβριο του 2022 πρόταση στο πρόγραμμα INTERREG EURO MED. Η πρόταση έχει τίτλο «Οικοσύστημα καινοτομίας και προηγμένης τεχνολογίας που εξυπηρετεί την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού με την προώθηση και προστασία των πολιτιστικών και φυσικών πόρων στα «Best Tourism Villages» της Μεσογείου» και ακρωνύμιο «BesTourEco».

Για την υποβολή της πρότασης, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και συντονίστηκαν με μεγάλη επιτυχία από τον Δήμο Σουφλίου οκτώ φορείς προερχόμενοι από 5 διαφορετικές χώρες της Μεσογείου, οι οποίοι αποτελούν και τους εταίρους του έργου. Συγκεκριμένα την πρόταση συνυπογράφουν:

 1. Ο Δήμος Σουφλίου - Best Tourism Village από την Ελλάδα (Leader) 
 2. Ο Δήμος Λευκάρων - Best Tourism Village από την Κύπρο
 3. Ο Δήμος San Ginesio - Best Tourism Village από την Ιταλία
 4. Ο Δήμος Morella - Best Tourism Village από την Ισπανία
 5. Ο Δήμος Radovljica - Best Tourism Village από την Σλοβενία
 6. Το ινστιτούτο RINKΑ εκπροσωπώντας τον Δήμο Solčava - Best Tourism Village από την Σλοβενία
 7. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Τμήμα Ανάπτυξης τουρισμού
 8. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

CRUSTA

Τα 6 UNWTO Best Tourism Villages (BTVs) της Μεσογείου και 2 Ελληνικά Πανεπιστήμια ενώνουν τις προσπάθειές τους για να δημιουργήσουν και να δοκιμάσουν ένα ψηφιακό οικοσύστημα, το οποίο θα χρησιμοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες προκειμένου να υποστηρίξει μια μόνιμη και βιώσιμη αλλαγή στις τουριστικές πρακτικές, να διασφαλίσει την προστασία και την αξιοποίηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων και την αύξηση του τουριστικού προϊόντος των BTVs, αλλάζοντας έτσι τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες βιώνουν τους τουριστικούς προορισμούς.

Η διατήρηση, η προστασία και η ανάδειξη των πολιτιστικών και φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, η αποτελεσματική αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων πόρων με σκοπό τη μείωση των αποβλήτων στο ελάχιστο, η αποτροπή της εξαφάνισής τους και, ως εκ τούτου, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και η εφαρμογή καινοτομιών μέσω της χρήσης προηγμένης τεχνολογίας είναι οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζονται από κοινού.

Οι τοπικές αρχές, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι κάτοικοι, οι οργανισμοί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι επισκέπτες θα επωφεληθούν από τα κύρια αποτελέσματα του έργου. Το κύριο αποτέλεσμα του έργου θα είναι ένα καλά δοκιμασμένο ψηφιακό οικοσύστημα που θα οδηγήσει την βιωσιμότητα στην εποχή της ψηφιοποίησης, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι εμπλεκόμενοι βιώνουν τον τουρισμό.

Στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδίου θα κατασκευαστεί ένα ψηφιακό οικοσύστημα που θα περιλαμβάνει:

 • Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ξενάγησης των τουριστών, συλλογής οτικοακουστικού υλικού, παιχνιδιού κριμένου θησαυρού κλπ
 • Μια ηλεκτρονική εφαρμογή για διοργάνωση on-line festivals μεταξύ των συμμετεχόντων δήμων
 • Μια ηλεκτρονική εφαρμογή προστασίας του δάσους με την βοήθεια drones.

Συμπληρωματικές δράσεις που για τον Δήμο Σουφλίου περιλαμβάνουν:

 • Ευρεία εκστρατεία προβολής
 • Δημιουργία του «σπιτιού της Μέλισσας» και ενός εκθετηρίου τοπικών προϊόντων σε δύο ξύλινους οικίσκους οι οποίοι θα τοποθετηθούν στην είσοδο της πόλης.

Ο Συνολικός προϋπολογισμός του προτεινόμενου έργου είναι 3.000.000€ εκ των οποίων οι 710.000€ είναι ο προϋπολογισμός του Δήμου Σουφλίου. Όπως φαίνεται, ο φάκελος προχωράει πολύ καλά στα Ευρωπαϊκά όργανα αξιολόγησης, αφού ο Δήμος, ως leader, έλαβε συγχαρητήρια επιστολή, η οποία αναφέρει ότι, η πρόταση πέρασε το πρώτο στάδιο αξιολόγησης της επιλεξιμότητας και προχωράει στα επόμενα στάδια. Τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης αναμένονται τον Νοέμβριο του 2023.