Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
EMY ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Στο "μικροσκόπιο" της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ο Έβρος για τις επαναπροωθήσεις προσφύγων & μεταναστών

Στο "μικροσκόπιο" της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ο Έβρος για τις επαναπροωθήσεις προσφύγων & μεταναστών

30-03-2022

Το συμπέρασμα ότι δεν τεκμηριώνονται οι ενέργειες επαναπροωθήσεων προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που ολοκληρώθηκε στις 24 Μαρτίου και η οποία έρευνα περιλάμβανε και τον Έβρο.

Η έρευνα άρχισε στις 15 Νοεμβρίου μετά από ξένα δημοσιεύματα περί άτυπων αναγκαστικών επιστροφών προσφύγων και μεταναστών σε Έβρο και Αιγαίο. Συγκεκριμένα, στην ειδησεογραφική πλατφόρμα «LightHouse Reports», σε συνεργασία με άλλα ξένα δημοσιογραφικά μέσα, υπό τον τίτλο «UNMASKING EUROPE'S SHADOW ARMIES», υπήρχαν ισχυρισμοί για ενέργειες άτυπων αναγκαστικών επιστροφών παράτυπων μεταναστών από ομάδες μασκοφόρων.

Κλιμάκιο επιθεωρητών- ελεγκτών της ανεξάρτητης Αρχής πραγματοποίησε έρευνα που αφορούσε στην επιχειρησιακή δράση των αρμόδιων εθνικών οργάνων σχετικά με την επιτήρηση των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων, με ταυτόχρονη αποτύπωση της άποψης των τοπικών κοινωνιών ως προς τον τρόπο διαχείρισης των παράτυπων μεταναστευτικών ροών από τα όργανα αυτά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΑΔ, διερευνήθηκαν ενδελεχώς τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα περί επαναπροωθήσεων, στη βάση ενός δομημένου προγράμματος ελέγχου, που εκπονήθηκε κατόπιν μελέτης του εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς νομικού πλαισίου και αξιολόγησης των πληροφοριών του δημοσιεύματος. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις και αυτοψίες σε κρίσιμα σημεία άσκησης πολιτικής φύλαξης συνόρων και διενεργήθηκαν συνεντεύξεις-εξετάσεις ενστόλων, κατοίκων και φιλοξενούμενων σε νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου (Μυτιλήνη, Σάμος, Κως, Ρόδος, Καστελόριζο, Σύμη), καθώς και σε πόλεις του Έβρου (Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Διδυμότειχο).

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των ισχυρισμών περί επαναπροωθήσεων στη χώρα μας και τη συλλογή στοιχείων τεκμηρίωσης των αναφερομένων στο δημοσίευμα της πλατφόρμας «LightHouse Reports», το κλιμάκιο ελέγχου προέβη σε επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να αναζητηθεί και να προσκομιστεί αξιοποιήσιμο ελεγκτικά υλικό τεκμηρίωσης και, στη συνέχεια, σε μακροσκοπική και εργαστηριακή εξέταση των χορηγηθέντων στοιχείων (βιντεοληπτικού και φωτογραφικού υλικού), με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) της ΕΛΑΣ, προκειμένου να διακριβωθεί η γνησιότητα και η αυθεντικότητα του υλικού, καθώς και η ύπαρξη προσδιοριστικών στοιχείων (μεταδεδομένα όπως χρονοσήμανση, γεωγραφικό στίγμα κ.α.) των διαθέσιμων οπτικοακουστικών αρχείων.

Σύμφωνα με την ΕΑΔ, από το σύνολο των μαρτυριών και των λοιπών δεδομένων-στοιχείων, που λήφθηκαν υπόψη στην έρευνα, διαπιστώθηκε η εφαρμογή μιας δομημένης ροής διαδικασίας ενταγμένης σε ένα αυστηρό πρωτόκολλο ενεργειών και συντονισμένων δράσεων, που αποτελούν το πλαίσιο δραστηριοποίησης των αρμόδιων αρχών. Ως προς το περιεχόμενο του δημοσίευματος του «Lighthouse Reports», δεν επιβεβαιώθηκαν τα διαλαμβανόμενα στο συγκεκριμένο δημοσίευμα περί άτυπων αναγκαστικών επιστροφών, καθώς, μετά την ολοκλήρωση του ελεγκτικού προγράμματος και των εργαστηριακών εξετάσεων του σχετικού υλικού, δεν προέκυψαν στοιχεία τεκμηρίωσής τους.