Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
EMY ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών οχημάτων εκπονεί και ο Δήμος Διδυμοτείχου

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών οχημάτων εκπονεί και ο Δήμος Διδυμοτείχου

30-03-2022

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για άμεσο περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων αέριων ρύπων από τις μεταφορές, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε στη σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου με τίτλο «Μετάβαση στην κινητικότητα χαμηλών εκπομπών: Μέτρα προώθησης και λειτουργία της αγοράς ηλεκτροκίνησης».

Το Πράσινο Ταμείο με πρόσκληση του τον Νοέμβριο του 2020 αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση μεγάλου και μεσαίου μεγέθους Δήμων της χώρας για υλοποίηση Σ.Φ.Η.Ο. Ο καθορισμός των δήμων έγινε με συγκεκριμένη μεθοδολογία του Πράσινου Ταμείου, τα κριτήρια της οποίας αφορούν τον πληθυσμό.

Ο Δήμος Διδυμοτείχου δεν θέλησε να μείνει αμέτοχος σε ένα τέτοιο εγχείρημα αλλά δηλώνει παρόν ως ενεργός συμμέτοχος στην παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον, εκπονώντας την περίοδο αυτή Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο εκκίνησης στην προσπάθεια προώθησης καθαρών μορφών μετακίνησης.
 
Ως «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης Η/Ο, που εκπονείται από τους δήμους εντός των διοικητικών τους ορίων.

Η κατάρτιση των ΣΦΗΟ αφορά σε χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης κυρίως σε:


  • Υφιστάμενους υπαίθριους ή στεγασμένους δημοτικούς χώρους στάθμευσης
  • Υφιστάμενες παρόδιες θέσεις στάθμευσης
  • Τερματικούς σταθμούς και σε επιλεγμένα σημεία των δημοτικών και αστικών συγκοινωνιών
  • Χώρους εξυπηρέτησης τουριστικών λεωφορείων και οχημάτων τροφοδοσίας
  • Υφιστάμενα και νόμιμα καθορισμένα σημεία στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ
  • Χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ
 
Συνεπώς, η κατάρτιση του ΣΦΗΟ θα αφορά στην εξυπηρέτηση όλων των κατηγοριών ηλεκτρικών οχημάτων, δηλαδή ΙΧ αυτοκίνητα, ΤΑΞΙ, ποδήλατα, οχήματα τροφοδοσίας, λεωφορεία και οχήματα ΑΜΕΑ.
 
Βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο του Σχεδίου αποτέλεσε ο συμμετοχικός σχεδιασμός και όχι η μονόπλευρη προσπάθεια εκπόνησης μία ακόμη μελέτης. Υπό την έννοια αυτή, ο Δήμος σε διάφορα στάδια του Έργου απευθύνθηκε σε ένα σύνολο Φορέων που κρίθηκε πως θα μπορούσε να συμβάλλει, με τη γνώμη του, στην ορθότερη υλοποίηση του Σχεδίου. Παράλληλα, μέσω σχετικών δημοσιεύσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου, δόθηκε η δυνατότητα σε όλους τους κατοίκους του Δήμου να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά, τόσο με την ηλεκτροκίνηση γενικότερα ως προσπάθεια προώθησης καθαρών μορφών μετακίνησης, όσο και με την καθεαυτού εκπόνηση του Σχεδίου.
 
Ολοκληρώνοντας την Εκπόνηση του Σχεδίου αυτού, ο Δήμος Διδυμοτείχου θα έχει στα χέρια του ένα σημαντικό εγχειρίδιο – εργαλείο το οποίο θα τον βοηθήσει στην ταχύτερη εξεύρεση και προσέγγιση πόρων από Χρηματοδοτικά Εργαλεία (βλ. Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταμείο, Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης κλπ.) τόσο για τη σταδιακή ανανέωση του υφιστάμενου στόλου του, όσο και για τη προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών φόρτισης Η/Ο.