Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Συνεδριάζει με 9 θέματα το Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης

Συνεδριάζει με 9 θέματα το Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης

09-11-2020

Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 στις ώρα 17:00 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η 19η Τακτική συνεδρίαση του σώματος το Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις
2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας και αναπληρωτή αυτού, για συμμετοχή στις διαδικασίες σύνταξης - επικύρωσης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου μας (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
3. Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης / Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Μάκρας Απ.)

4. Έγκριση προϋπολογισμού του "Κληροδοτήματος Αντουανέττας Δεμντζαν του Ιωάννου" για το οικονομικό έτος 2021 (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
5. Έγκριση αιτήματος προς το Υπουργείο Οικονομικών για δωρεάν παραχώρηση, κατά χρήση, ακινήτου για αόριστο χρόνο για τη στέγαση και λειτουργία Νηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
6. Έγκριση προγράμματος επικοινωνιακής προβολής έτους 2021 (Εισηγ. κ. Δούκας Δ.)
7. Έγκριση, εκ νέου εκμίσθωσης, αγροτεμαχίων του οικισμού Δορίσκου της Δημοτικής Ενότητας Φερών (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)
8. Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλεξανδρούπολης 2020 (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)
9. Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2021 (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)