Κάτι τρέχει στον Έβρο

Συνεδριάζει με επτά θέματα το Δ.Σ Ορεστιάδας

Συνεδριάζει με επτά θέματα το Δ.Σ Ορεστιάδας

01-08-2020

Συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας κεκλεισμένων των θυρών στις 04.08.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις - προτάσεις - ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας


2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2020. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας


3.Έγκριση παραχώρησης χλοοκοπτικού τρακτέρ. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου και Περιβάλλοντος Γεώργιος Καραγιάννης


4.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2020 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε ΑΜΕΑ, έμπροσθεν επιχείρησης ΚΔΑΠΜΕΑ «Δέντρο της Αγάπης» στην Ορεστιάδα. Εισηγητής: ο Πρόεδρος της  Ε.Π.Ζ. Δημήτριος Πάλλας


5.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2020 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την τοποθέτηση μεταλλικής μπάρας για στάθμευση ποδηλάτων, έμπροσθεν πολυκατοικίας στην Ορεστιάδα. Εισηγητής: ο Πρόεδρος της  Ε.Π.Ζ. Δημήτριος Πάλλας 


6.Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Στατική μελέτη του εκθεσιακού χώρου «Καραθεοδωρή» στη Ν. Βύσσα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: Gree THiS». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αρχοντής Αρχοντίδης


7.Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης του έργου: «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων για τη Δημοτική Κοινότητα Νέας Βύσσας του Δήμου Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αρχοντής Αρχοντίδης