Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
Big Barrel

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Τα Ιαματικά Λουτρά Τραϊανούπολης και πάλι στο προσκήνιο

Τα Ιαματικά Λουτρά Τραϊανούπολης και πάλι στο προσκήνιο

03-03-2017

Την ανάπτυξη και την ανάπλαση των Ιαματικών Λουτρών είχε ως θέμα η συνάντηση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης κ. Λαμπάκη με όλους τους προϊσταμένους και διευθυντές της Υπουργού Τουρισμού, Έλενας Κουντουρά.

Στην συνάντηση συζητήθηκε, λοιπόν,ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί η ανακατασκευή και ανάπλαση, των Ιαματικών Λουτρών και των εγκαταστάσεων στην περιοχή της Τραϊανούπολης.

Πιο συγκεκριμένα, τους 4 Οθωμανικούς λουτρώνες, και την εκ νέου χρήση τους, έργο το οποίο έχει ανατεθεί στο Πολυτεχνείο της Ξάνθης, καθώς πρόκειται για ένα έργο το οποίο απαιτεί εξειδικευμένους επιστήμονες, την ανάπλαση του υδροθεραπευτηρίου, και την κατασκευή πισίνας χωρητικότητας 20 ατόμων, καθώς και την ανακαίνιση των 44 δωματίων, προκειμένου να γίνουν πιο ελκυστικά στους επισκέπτες.

Καταγράφηκαν, επίσης σύμφωνα με το Θράκη Νετ τα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν, και δόθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές, επεσήμανε ο Ευάγγελος Λαμπάκης. 

Ταυτόχρονα ετοιμάζεται η διακήρυξη και αναζητείται η χρηματοδότηση για το εν λόγω έργο, είτε μέσων επενδυτών, είτε μέσω ΕΣΠΑ, προκειμένου, να οριστικοποιηθεί το χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο θα ακολουθήσει την διακήρυξη η οποία θα δημοσιευθεί εν ευθέτω χρόνω εξήγησε ο Δήμαρχος.